Subsidies voor kennisvergroting export

Wil jij een training, seminar of cursus gaan volgen of misschien zelfs wel een opleiding doen, om je kennis te vergroten op het gebied van export? Dan kan jij hiervoor een subsidie krijgen van de provincie Drenthe.

Alle subsidies voor export zijn vanaf 1 november 2017 beschikbaar!

Doel: Het ondersteunen van de organisatie van het Drentse MKB op het gebied van internationale handel om de export in de provincie Drenthe te stimuleren. Door middel van organisatieverbeteringen, opleidingen of trainingen en ondersteuning bij het creëren van nieuwe handelsrelaties, worden Drentse organisaties gestimuleerd hun exportplannen tot uitvoering te brengen.

Deelname aan een opleiding, training, seminar of cursus op het gebied van export die wordt aangeboden door een externe deskundige of een overkoepelende organisatie van externe deskundigen;

  • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, exclusief btw, met een maximum van € 5.000;

Wilt u subsidie aanvragen? Dit kan via onderstaande link:

Subsidie aanvragen