MKB Fonds Drenthe

De provincie Drenthe stelt via het MKB Fonds Drenthe kapitaal beschikbaar voor kansrijke initiatieven in Drenthe en wil daarmee een extra stimulans geven aan de groei van de Drentse werkgelegenheid.

Het fonds is bedoeld voor zowel starters als bestaande ondernemingen. Financiering uit het fonds heeft de vorm van een (achtergestelde) lening en participaties.

Het MKB Fonds Drenthe bestaat uit twee fondsen. Een fonds gericht op Innovatie en een fonds gericht op Ontwikkeling en Groei. Hierbij gelden de volgende investeringsbedragen.