Ondernemen met de Global Goals

04/02/2019

In het online tv-programma Ondernemerspijl (te vinden op ikbendrentsondernemer.nl) komt in elke aflevering een specialist aan het woord over de nieuwste ondernemerstrends. Een must-see voor ondernemers die zich willen blijven ontwikkelen. In aflevering 1 (ikbendrentsondernemer.nl/ondernemerspijl-drenthe-aflevering-1) wijst ondernemersadviseur Bas Doets op de in zijn ogen belangrijkste nieuwe trend, waar elke ondernemer mee te maken krijgt: de 17 Global Goals van de Verenigde Naties.

De 17 Global Goals op een rij:

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Schoon water en sanitair
 7. Betaalbare en duurzame energie
 8. Waardig werk en economische groei
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 10. Ongelijkheid verminderen
 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatactie
 14. Leven in het water
 15. Leven op het land
 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Koopkrachtige vraag
‘Het klinkt misschien abstract, maar het gaat wel om 17 grote en belangrijke maatschappelijke doelstellingen, die van belang zijn voor een goede samenleving en waar een grote koopkrachtige vraag achter zit’, aldus Bas Doets. ‘Er gaat een hoop geld in om en je kunt er een hoop diensten en producten voor ontwikkelen. Waarmee je bovendien maatschappelijk verantwoord onderneemt en je je kunt onderscheiden. Het gaat onder meer over gezonde voeding, watervoorziening en duurzame energie.’

Verenigde Naties
De Global Goals zijn in september 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties, als nieuwe mondiale agenda die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De ‘Sustainable Development Goals’, zoals ze ook wel heten, vervangen de in 2000 vastgestelde millenniumdoelen en moeten van de wereld in 2030 een betere plek maken. De nieuwe agenda geldt voor alle 193 lidstaten van de VN.

Een voorbeeld
Iedereen krijgt met de Global Goals te maken. Veel dingen die je doet, hebben wereldwijd impact. Als je bijvoorbeeld een shirt koopt, draag je bij aan de werkomstandigheden in Bangladesh, het waterverbruik en de vervuiling bij de productie daar en aan de al dan niet duurzame manier waarop katoen wordt verbouwd. Onze uitlaatgassen hebben invloed op het klimaat in andere landen. Enzovoorts. In ons dagelijks leven kunnen we met onze keuzes bijdragen aan het behalen van de Global Goals.

Nederland
De Global Goals zijn in januari 2016 officieel ingegaan. De prioriteiten zijn per land verschillend. Waar het ene land bijvoorbeeld nog hard moet werken aan gezondheidszorg, moet het andere land harder werken aan goed onderwijs. Dit betekent echter niet dat landen de voor hen belangrijkste doelen kunnen uitkiezen om de rest links te laten liggen. Zowel bedrijven als overheden, NGO’s, kennisinstellingen én burgers zullen zich moeten inzetten om de doelen in 2030 te behalen. Dat gebeurt inmiddels in Nederland, allerlei organisaties zijn er mee bezig en landelijk is er de campagne ‘17 Doelen die je deelt’. Zie www.17doelendiejedeelt.nl.

Ook in Drenthe
Wat kun je er (nu) als Drentse ondernemer mee? Bas Doets benadrukt dat we er op moeten inspelen en hij zegt dat niet voor niets. Uit een enquête van Price Waterhouse Coopers blijkt dat veel ondernemers al plannen aan het maken zijn. Maar hoe doe je dat? Volgens Raoul Wijnberg van MKB Servicedesk moet je ‘even de tijd nemen, stilstaan bij wat de Gl obal Goals zijn en deze vervolgens letterlijk en weloverwogen in je visie implementeren. Alleen op die manier kun je er uiteindelijk voor zorgen dat alles dat je met je onderneming en je personeel op dagelijkse basis doet, bijdraagt aan het behalen van de Global Goals.’

Mogelijkheden
‘Zeventien doelen integreren’, vervolgt Wijnberg, ‘lijkt best een karwei, omdat veel doelen buiten je directe bedrijfsvoering lijken te vallen. Zoals wellicht ‘duurzame steden’ en ‘geen honger’. Als je bloemist of stucadoor bent, klinkt dit mogelijk al snel als een ver van je bed show. Maar … welkom in de wereld van de mogelijkheden! Veel van de Global Goals hangen met elkaar samen en sommige leveren meer waarde op dan anderen.’  

Lees het complete verhaal van Wijnberg op: www.mkbservicedesk.nl/10927/wat-kun-als-ondernemer-doen-aan-global.htm.

Of informeer eens bij ondernemersadviseurs in Drenthe, bijvoorbeeld via Ik Ben Drents Ondernemer, hoe jij bij kunt dragen aan de Global Goals en daar ook nog eens aan kunt verdienen.

17doelendiejedeelt.nl | ikbendrentsondernemer.nl/ik-wil-verduurzamen