Ondernemend Assen ontwikkelt masterplannen met leden

04/11/2021

Hoe maken we bedrijventerreinen en ondernemingen van leden toekomstbestendiger? Om een antwoord op die vraag te vinden heeft het bestuur van Ondernemend Assen het initiatief genomen om samen met leden masterplannen te schrijven voor de verschillende bedrijventerreinen en voor de ondernemers die niet gevestigd zijn op die bedrijventerreinen.

Het bestuur wil met de masterplannen een stip op de horizon vastleggen; een gezamenlijke ambitie om met elkaar naartoe te werken. Ondernemend Assen bestaat uit vier kringen: Noord, Stadsbedrijvenpark, Zuid/West en de kring Ondernemers Niet Gevestigd op het Bedrijventerrein. Daarnaast maken de branches onderwijs, zorg en overheid/defensie onderdeel uit van de vereniging.

Wensen en uitdagingen

Samen met de leden is per kring gekeken naar de wensen en uitdagingen die er bij twaalf thema’s liggen. Denk hierbij aan thema’s als energie, materialen, ruimtegebruik, welzijn/leefomgeving, vestigingsklimaat en bereikbaarheid. Omdat iedere kring zijn eigen specifieke omgeving met aandachtspunten en uitdagingen heeft, zijn er vier masterplannen ontwikkeld.

Uitvoering

In de plannen is rekening gehouden met prioritering van de thema’s en zijn per thema wensen en projectvoorstellen gedaan. Dit maakt direct inzichtelijk waar de focus ligt. “Het zijn vooral levende documenten en geen beleidsstukken”, legt voorzitter Kor IJszenga uit. “We hebben de wensen van onze ondernemers opgehaald en deze vast laten leggen. De volgende stap is de uitvoering. Dat is niet alleen het oppakken van de wensen en de genoemde projecten maar ook het kijken of er wellicht nog een verborgen vraag achter de vraag ligt dat het daadwerkelijke probleem laat zien. Vervolgens kijken we hoe we dit probleem aan kunnen pakken.” In de uitvoering wordt de samenwerking met de gemeente Assen gezocht, net als de verbinding met de economische agenda en andere partijen.

Ondernemend Assen

Ondernemend Assen vertegenwoordigt zo’n 450 leden. De ondernemersvereniging behartigt hun belangen, biedt hen een netwerk en wil het ondernemersklimaat optimaliseren.