Tonia Wind: mantelzorger heeft hulp nodig

03/01/2018

DALEN – ​Zelf heeft ze jarenlang haar hulpbehoevende ouders verzorgd en weet ze als geen ander wat er zoal komt kijken bij mantelzorg. Ondernemer Tonia Wind uit Dalen heeft ervaren dat het loodzwaar kan zijn. Ze werkt nu met steun van de provincie Drenthe aan een nieuw duurzaam projectplan, waarbij mantelzorgers professionele ondersteuning en faciliteiten krijgen en zodoende daadwerkelijk worden ontzorgd. De 4 O’z, heet het projectplan. Een creatieve samenvoeging van de 5 pijlers: overheid, onderwijs, ondernemers, overige inwoners en zorg.

Zelfredzaamheid

Dat is een brede groep: ‘Het gaat ook iedereen aan. Wie heeft er nu niet te maken met mantelzorg. Of je nou eens per week boodschappen doet voor je vader of dagelijks psychische en medische zorg biedt aan je kind of partner: mantelzorg is niet meer weg te denken uit de samenleving. En het zal nog jarenlang toenemen; daar waar de overheid zich terugtrekt uit de zorg, mensen langer thuis blijven wonen en er meer zelfredzaamheid wordt gevraagd. Bovendien komen er relatief meer ouderen en tegelijkertijd minder jongeren om de ouderen te verzorgen. Vooral in Drenthe. Over enkele jaren is 70 procent van de Drenthe 65-plus en komt het op de overige 30 procent aan om de ouderen -waar nodig- te verzorgen. Dat is een enorme opgave.’

Ziekmakend

Tonia Wind spreekt uit eigen ervaring: ‘Ik heb meer dan 20 jaar mijn inwonende ouders verzorgd en dat was zowel fysiek als psychisch erg zwaar. Ziekmakend zelfs, ik ben er letterlijk ziek van geworden.’ Inmiddels is de Dalense er weer bovenop gekomen en functioneert ze al jaren prima als verbindend netwerker. Sinds 2012 runt ze Regio-Net, een netwerkorganisatie van ondernemers die elkaar versterken, vanuit Zuidoost-Drenthe tot ver daarbuiten, met de insteek professionele kwaliteit te leveren. Er is tweewekelijks een bijeenkomst in Coevorden.

Gezondheidseconomie

Vanuit deze netwerkorganisatie heeft ze contact met professionals vanuit de genoemde 5 pijlers; zorgondernemers en -instellingen, waaronder de Saxenburg Groep in Coevorden. Verder is ze actief in het stimuleren van de gezondheidseconomie in Drenthe, in overleg met provincie en gemeenten. In dat kader ontstond het idee om aan de slag te gaan met de broodnodige professionele ondersteuning voor mantelzorgers.

Vakantie

‘Cijfers heb ik niet, maar ik weet uit eigen ervaring, van mensen in mijn omgeving en van zorgprofessionals dat het regelmatig mis gaat met mantelzorgers, die door te hoge druk overbelast raken en bijvoorbeeld een burn-out krijgen. In gesprekken werd mij duidelijk dat de mantelzorgers te veel op hun schouders nemen -of ongevraagd krijgen toebedeeld. Dan is er voor hen wel professionele ondersteuning en coaching, maar ze missen het daadwerkelijk ontzorgen. Gemeenten zijn wel actief met bijvoorbeeld verwendagen voor mantelzorgers of andere stimulerende maatregelen, maar daar houdt het mee op. Wat een mantelzorger echt nodig heeft is professionele hulp, structureel of incidenteel. Om zelf eens op vakantie te kunnen gaan, of als partner van een zorgbehoevende normaal je werk te kunnen blijven doen. Ook is er behoefte aan allerlei faciliteiten, tijdelijke of permanente zorgappartementen, waar gezinnen bij elkaar kunnen blijven tijdens de zwaarste fases van mantelzorg. Waarbij uiteraard mantelzorgers gebaat zijn bij coaches, die hen behoeden voor valkuilen.’

Investeerders

Om al deze zaken bijeen te brengen zoekt Tonia Wind samenwerking met onderwijsinstellingen, ondernemers, investeerders en natuurlijk de lokale overheden in Drenthe. Want de verantwoordelijkheid voor de lokale zorg ligt sinds de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) bij de gemeenten. De provincie Drenthe steunt haar bij het opzetten van het projectplan.

Het project De 4 O’z zit in een pril stadium; er is nog geen website. Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met Tonia Wind via de mail: amwind@live.nl.