Opening Holland House of Horticulture Roemenië

25/10/2017

Op donderdag 19 oktober 2017 is in Biled bij Timisoara, Roemenië onder grote belangstelling de meest moderne tuinbouwkas van Roemenië geopend. In de kas zijn Nederlandse state-of-the-art duurzame technologie en kennis toegepast. De tuinbouwkas is een direct resultaat van het project ‘Holland House of Horticulture’, dat deels wordt gefinancierd vanuit het programma Partners for International Business (PIB).

Groeiende behoefte aan lokale producten

De Roemeense investeerder Silvia Raileanu speelt met de kas in op de groeiende behoefte in Roemenië aan lokaal geteelde producten. De investeerder gaat in deze kas tomaten telen. Het terrein bestaat uit zo’n 1,7 hectare.

De state-of-the-art technologie van de kas betekent een eerste stap naar duurzame Roemeense tomatenproductie in de winter. Zo wordt de benodigde energie grotendeels opgewekt via aardwarmte. En de kas is niet alleen efficiënt in energieverbruik: intelligente systemen voor de toevoer en het terugwinnen van water verminderen ook het waterverbruik.

 

Deelnemende bedrijven

De volgende Nederlandse bedrijven maken deel uit van het bedrijvencluster van Holland House of Horticulture: Aweta, Luiten Scherming, Van der Knaap Groep, Metazet Formflex, PB Techniek, Van der Windt Verpakking, VB Climate en VB Greenhouses. Het PIB-project wordt gecoördineerd door Agriprogress. Liaison van het project is het bedrijf Agro Energy uit Boekarest.

Het project wordt gefinancierd uit eigen middelen, een bijdrage uit het programma PIB en met geld uit Europese subsidiefondsen.

Partners for International Business

In het programma Partners for International Business (PIB) sluit de Nederlandse overheid in projecten partnerschappen met het bedrijfsleven. PIB richt zich op clusters van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden.

Een cluster werkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Via economische diplomatie probeert de overheid belemmeringen voor handel en investeringen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren.

Het programma Partners for International Business (PIB) heeft als doel Nederlandse (top)sectoren op kansrijke markten in het buitenland te positioneren. De Nederlandse overheid, Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen werken hieraan mee via een gestructureerde aanpak.