Opleving markt voor consumentenelektronica in Frankrijk

10/10/2017

De verkiezing van Emmanuel Macron tot president in mei 2017 geeft een impuls aan de Franse markt voor consumentenelektronica. Uit een onderzoeksrapport van Euromonitor International blijkt dat de marktontwikkeling in de Franse elektronica sector goed loopt in de video en gamesector.

Ook voor de elektronica retailsector zijn de cijfers bemoedigend.

De markt groeit dit in 2017 tot 1,3%. De verwachting is dat deze groei de komende jaren met 2% per jaar gaat doorzetten.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Wilt u profiteren van deze positieve marktontwikkeling? Dan kunt u vertegenwoordigers van brancheverenigingen en CEO’s van elektronicabedrijven ontmoeten tijdens het World Electronics Forum (WEF) van 24 tot 28 oktober 2017 in Angers.

Parallel aan het WEF loopt de ‘Connected Week’, van 21 tot 28 oktober. Angers geldt als Franse hotspot voor het Internet of Things (IoT). Tijdens deze week tonen start-ups, bedrijven en onderwijsinstellingen hun expertise en innovaties. De IoT-sector in West-Frankrijk is goed voor ongeveer 50.000 banen.

Het Netherlands Business Support Office (NBSO) Nantes kan als voorbereiding zakenpartners vinden of marktinformatie voor u op een rij zetten.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Annelies Dijkema – Deputy representative
E: a.dijkema@nbso-nantes.fr
T: +33(0)2 40 95 37 23

Netherlands Business Support Office

Nederlandse bedrijven verdienen hun geld voor een groot deel over de grens. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich daarom actief in voor de belangen van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Onder meer via het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten en NBSO’s. Zij kunnen voor u contacten leggen en op zoek gaan naar marktinformatie.