Personeel inlenen? Let op!

31/10/2016

Als u wel eens personeel inleent voor uw onderneming dan kunt u het risico lopen op boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u, of de uitlener, de zaken niet goed op orde hebben. Dit is geen bijdrage om angst te zaaien maar om U, de ondernemer, alert te maken op dit soms toch lastige onderwerp.

In 2012 is de Waadi in werking getreden (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs). De bedoeling van deze wet is om illegale arbeid en het uitbuiten van medewerkers tegen te gaan.

Er is sprake van inlenen als werknemers die in dienst zijn bij een andere onderneming, binnen uw onderneming onder uw leiding werkzaamheden verrichten. De andere onderneming kan een uitzendbureau zijn, maar bijvoorbeeld ook een collega-ondernemer die zijn personeel op tijdelijke basis aan u uitleent.*

De Waadi-check

Iedere onderneming die personeel uitleent, moet dit registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een onderneming die bedrijfsmatig personeel uitleent zoals bijvoorbeeld een uitzendbureau, moet in haar bedrijfsactiviteiten ‘ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ vermelden. Een onderneming die niet-bedrijfsmatig personeel uitleent, bijvoorbeeld iemand die tijdelijk personeel uitleent aan een collega, heeft alleen een plicht om dit te melden bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt voor alle ondernemingsvormen.

Nu wordt het spannend, want als u personeel inleent van een onderneming die dit niet heeft aangegeven  bij de Kamer van Koophandel, dan riskeert u een hoge boete die kan oplopen tot vele duizenden euro’s! Deze boete kan ook worden opgelegd aan de uitlener.

U moet dus altijd goed controleren, voordat u zaken gaat doen met een uitlener, of deze juist geregistreerd is! Dit kan gelukkig eenvoudig met de gratis Waadi-check op de website van de Kamer van Koophandel.

Inlenersaansprakelijkheid

Maar daarmee is het gevaar nog niet geweken. Want ook al staat de uitlener goed geregistreerd in het Handelsregister en u hebt dit goed gecheckt dan kunt u ook nog te maken krijgen met de inlenersaansprakelijkheid!

U kunt namelijk als inlener door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld worden als de uitlener bepaalde belastingen en premies niet betaalt. Het gaat hierbij om loonheffingen en btw.

Beperken aansprakelijkheid

Deze aansprakelijkheid kunt u voor u zelf beperken door het deel dat de uitlener verschuldigd is voor loonheffingen en btw, rechtstreeks te storten naar de Belastingdienst. U wordt dan als inlener voor het gestorte bedrag niet meer aansprakelijk gesteld. U kunt nog wel aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel restbedrag als de loonheffingen of btw hoger zijn dan uw storting.

Ook kunt u het verschuldigde storten op een zogenaamde G-rekening. G-rekening staat voor een geblokkeerde rekening van de uitlener. U dient in alle gevallen wel een administratie bij te houden van de personen die u inleent.

Een uitlener kan de Belastingdienst tevens vragen een verklaring op te stellen dat deze alle loonheffingen en btw heeft betaald. Deze verklaring geeft u als inlener een beeld van de situatie maar geeft u geen vrijwaring. Over al deze mogelijkheden en voorwaarden kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.

Nogmaals het is niet de bedoeling om met deze bijdrage ondernemers af te schrikken om personeel in te lenen. Maar goed ondernemerschap houdt wel in dat men op de hoogte is van de aspecten die hierbij een rol spelen om zodoende op voorhand maatregelen te treffen. Laat u niet verrassen door boetes en aansprakelijkheden die uw bedrijf misschien de kop zouden kunnen kosten.

*Blijft  personeel onder leiding en toezicht van de uitlener dan is er geen sprake van inlenen maar van aannemen van werk. U kunt dan niet als inlener aansprakelijk gesteld worden, maar mogelijk krijgt u wel te maken met de ketenaansprakelijkheid.

Sergej Schuurman Adviseur Kamer van Koophandel

sergej.schuurman@kvk.nl