Pilot beschoeiing hergebruikt en biobased materiaal

11/07/2017

De provincie Drenthe werkt mee aan een pilot voor het toepassen van alternatief materiaal voor oeverbeschoeiing. Dit materiaal is gemaakt van restmateriaal van auto’s, zoals gerecyclede kunststoffen van o.a. bumpers. De palen die voor de beschoeiing nodig zijn worden gemaakt van biobased materiaal. Het gaat om een deel (30 meter) van de beschoeiing van een sloot van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Deze sloot ligt langs het fietspad aan de provinciale weg N371 bij Geeuwenbrug. De werkzaamheden hiervoor worden uitgevoerd op 6 en 7 juli.

Circulaire economie
De provincie Drenthe streeft ernaar zoveel mogelijk duurzame materialen toe te passen en is graag bereid om mee te werken aan een pilot die mogelijk resulteert in een nieuw materiaal dat zij kan gebruiken bij onderhoud van haar vaarwegen. Dat past in de visie van het Drentse college om een toekomstgerichte, circulaire economie te bevorderen.

Restmaterialen auto’s
Auto Recycling Nederland (ARN) uit Tiel is gespecialiseerd in hergebruik van materialen afkomstig van auto’s. Streven is om al het materiaal uit auto’s te hergebruiken. Toch blijft er ongeveer 5 % restproduct over. Om dit ook te kunnen hergebruiken, heeft ARN een product ontwikkeld, samen met een producent van dikwandige kunststofproducten, dat nu ook toegepast wordt in de vorm van oeverbeschoeiing. Voor toepassing langs de Drentse vaarwegen moet het product nog aangepast worden aan de afmetingen die hiervoor nodig zijn.

25 bomen
Deze kunststof oeverbeschoeiing is rotvrij en heeft daardoor een veel langere levensduur dan hardhout. Het materiaal van deze beschoeiing is verschillende malen opnieuw recyclebaar. Ten opzichte van het gebruik van hardhout is de milieuwinst aanzienlijk. Per kilometer oeverbeschoeiing wordt de houtkap van 25 bomen en de uitstoot van 22 ton CO2 vermeden.

Biobased palen
De palen die nodig zijn bij het maken van de beschoeiing zijn gemaakt van zogenaamde biocomposiet. Dit bestaat uit bermgras afkomstig uit Drenthe, dat opgewerkt wordt tot korrels (pellets) die samen met biologische hars tot een zeer stevige constructiepaal worden geperst. Dit product is in Drenthe ontwikkeld door een samenwerking van Waterschap Reest en Wieden (nu WDOD), Millivision Stenden Hogeschool en Syntens/KvK. Het gaat nog om een proef, die 2 jaar loopt, ook op een waterweg van het WDOD bij Orvelte. Tijdens de pilot wordt bijgehouden hoe de beide materialen zich gedragen in de toepassing als oeverbeschoeiing. Het materiaal wordt op verschillende eigenschappen getest, zoals sterkte, duurzaamheid en gevoeligheid voor aantasting door organismen. Uiteindelijk is het doel dat het een goede vervanger wordt voor hardhout, met een vergelijkbare prijs-kwaliteitverhouding.

Beschoeiing

Beschoeiing