Provinciale regelingen coronavirus

 • Snelloket vrijetijdssector
  De Provincie Drenthe opent vanaf vrijdag 29 mei 2020 het ‘Snelloket Covid-19 voor de vrijetijdssector’ in Drenthe. Via dit snelloket kun jij als ondernemer in de vrijetijdssector (horeca, dag- en verblijfsrecreatie) een subsidie aanvragen voor het treffen van 1,5 meter- maatregelen in verband met de coronacrisis. De provincie stelt hiervoor € 1 miljoen beschikbaar. Via het snelloket kun je maximaal 50 procent subsidie ontvangen op de gemaakte kosten voor de aanpassingen, met een minimum bijdrage van € 1000,- tot een maximum van € 2500,-. Hiervoor moet je een aanvraagformulier invullen en een overzicht bijvoegen van de kosten die je gemaakt hebt. Ondernemers die direct na de persconferentie van 6 mei 2020 maatregelen hebben getroffen en kosten hebben gemaakt, kunnen een beroep doen op de regeling.  Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 29 mei worden ingediend. Meer informatie over het ‘Snelloket Covid-19 voor de vrijetijdssector’ vind je hier. Aanvragen kan via deze website van SNN.

  
 • Versnelling van de betalingstermijn van facturen van bedrijven
  We betalen facturen zo snel mogelijk.

  
 • Subsidies die al verleend zijn worden niet ingevorderd
  Subsidies waarvoor de prestatie niet geleverd kan worden als gevolg van de corona-crisis worden niet ingevorderd. Het realisatietermijn hiervoor wordt verlengd.

  
 • Bevoorschotting subsidies
  Subsidies die een jaar lang vooruit lopen kunnen eventueel in overleg bevoorschot worden.