Provincie Drenthe zet in op internationaal ondernemen

19/10/2017
Gedeputeerde Staten hebben het ‘Aanvalsplan Internationaal Ondernemen Drenthe 2017-2021’ vastgesteld. De provincie zet hiermee zwaar in op het internationaal positioneren van het Drentse bedrijfsleven. In dit plan zijn maatregelen opgenomen die gericht zijn op het stimuleren van de groei van de bijna 4.000 bedrijven die op dit moment al internationaal actief zijn. Daarnaast dienen deze maatregelen ook om de 2.000 bedrijven die wel de ambitie en potentie hebben om internationaal zaken te doen, maar dat nu nog niet doen, te ondersteunen.

Gedeputeerde Henk Brink is erg tevreden met deze aanpak. “In deze globaliserende economie moeten regio’s en ondernemingen internationaal concurreren. We willen sneller kunnen anticiperen op economische ontwikkelingen en we willen een competitievere Drentse economie. Dan is het essentieel dat we zwaar inzetten op internationalisering van ons MKB. Met dit aanvalsplan wordt hiertoe een goede aanzet gedaan. Uiteraard doen we dit in goede samenwerking met verschillende publieke en private partijen en het Rijk.”

Subsidieregeling Internationaal Ondernemen

Een van de 14 maatregelen is de subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe. Deze start per november 2017. Voor 2017 en 2018 is samen € 200.000,- beschikbaar gesteld. Doel van deze regeling is de financiële drempel voor ondernemers om te investeren te verlagen.

Uitbreiding ondersteuning voor ondernemers die internationaal zaken doen

Gedeputeerde Henk Brink benadrukt dat dit nog maar het begin is. De aankomende jaren worden tal van programma’s en instrumenten toegevoegd om het Drentse bedrijfsleven verder te ondersteunen richting internationale groei. “Wij zijn erg blij met de website www.ikbendrentsondernemer.nl. Hier zal uiteindelijk alle informatie over internationaal ondernemen worden verzameld. Zo is in één oogopslag te zien waar je precies moet zijn als je internationaal wilt ondernemen. Dit was een duidelijk verzoek uit de markt.”