Recreatie Expert Team

Behoefte aan een frisse blik op uw bedrijf? Bent u ondernemer in de horeca of recreatie in Drenthe en wilt u aan de slag met uw bedrijfsvoering, de financiële situatie en/of het ontwikkelen van een visie naar de toekomst? Het Recreatie Expert Team kan u hier wellicht bij helpen!

Wat doet het Recreatie Expert Team?

De unieke kracht van het Recreatie Expert Team is de expertsessie, gevolgd door de inzet van een coach. Tijdens de expertsessie kijkt een op maat samengesteld multidisciplinair team van experts vanuit verschillende invalshoeken naar uw bedrijf of plan. De experts denken met u mee over mogelijke scenario’s voor de toekomst van uw bedrijf. Dit levert snel nieuwe inzichten en concrete adviezen op. U ontvangt na de sessie een plan van aanpak met een aantal concrete scenario’s.
Vervolgens is het mogelijk om gedurende een bepaalde periode begeleid te worden door een coach; om u te ondersteunen en begeleiden bij het verder uitzoeken, uitwerken en in de praktijk brengen van de voorstellen.

Ervaringen van ondernemers

Het Recreatie Expert Team bestaat al sinds 2014 en inmiddels hebben er enkele tientallen bedrijven deelgenomen aan het project. Uit de evaluaties blijkt dat:
Bij 80% van de deelnemers is de omzet gestabiliseerd of zelfs gegroeid
75% geeft aan dat deelname bijdraagt aan een betere toekomstvisie / strategie
71% geeft aan dat de promotie is/wordt verbeterd
65% heeft hernieuwd vertrouwen in de toekomst
65% geeft aan dat de bedrijfsvoering is geprofessionaliseerd
53% va de deelnemers heeft nieuwe energie gekregen
58% geeft aan dat de kwaliteit van het aanbod is verbeterd
46% geeft aan dat er in het bedrijf geïnvesteerd wordt / gaat worden.
46% geeft aan dat deelname aan het project heeft bijgedragen aan behoud of uitbreiding van werkgelegenheid

Lees ook het artikel uit de Recreactie (juli 2016) over de ervaringen van ondernemers met het Recreatie Expert Team.

Voor wie?

– Bent u ondernemer in (logiesverstrekkende) horeca of recreatie in Drenthe?
– Heeft u vragen over de bedrijfsvoering, de financiële situatie en/of het ontwikkelen van een visie naar de toekomst?
– Heeft u behoefte aan een frisse blik op uw bedrijf?
– Is het mogelijk om met uw bedrijf minimaal één ondernemersinkomen te verdienen?
– Staat u open voor advies en feedback van de experts?
– Bent u enthousiast om met adviezen aan de slag te gaan?
– Verkeert uw bedrijf niet in dusdanige financiële problemen dat er geen tijd meer is voor het behalen van resultaten?

Kosten

Voor deelname aan het project Recreatie Expert Team betaalt u een eigen bijdrage van à €1000,00 excl. BTW.

Wilt u ook het Recreatie Expert Team in uw bedrijf?

Bedrijven die interesse hebben in deelname kunnen dat bij Recreatieschap Drenthe kenbaar maken. Bij elk bedrijf dat zich aanmeldt (en voldoet aan de selectiecriteria) wordt middels een intake onderzocht of, en op welke wijze de inzet van het Recreatie Expert Team een oplossing zou kunnen bieden. Bij een positief besluit wordt op maat een team van circa 5 experts samengesteld dat zich een dagdeel over het vraagstuk van het betreffende bedrijf zal buigen.

Aanmelden

Interesse in deelname aan het project kunt u kenbaar maken via het onderstaande contactformulier. Bij opmerkingen geeft u dan aan dat u interesse heeft in deelname aan het project Recreatie Expert Team.

Heeft u vragen over Recreatie Expert Team, dan kunt u contact opnemen met:
Sylvia Jansen-Jobse – Projectcoördinator Recreatie Expert Team – Tel: 06-22091633

Het Recreatie Expert Team is voortgekomen uit een samenwerking van:
Recron, Gastvrij Drenthe en Recreatieschap Drenthe. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe.