Robuusteiken: gezond wonen en werken voor iedereen bereikbaar maken

26/09/2019

Robuusteiken vindt dat gezond wonen en werken de toekomst heeft en bouwt  huizen van duurzaam hout en natuurlijke materialen. “Vanuit Drenthe willen wij als innovatief bedrijf gezond wonen en werken voor iedereen bereikbaar maken.” Robuusteiken is ondernemer van de maand.

“Wij bouwen woningen op ecologische basis”, vertelt Peter Kroes, operational directeur van Robuusteiken. “We bouwen een constructie van balken en gebinten met daaromheen een schil van ecologische materialen. Deze basis kan na honderd jaar, als de woning af is, gewon op de composthoop en dan verteert het.”

“Wij bouwen door het hele land, maar onze roots liggen in Drenthe. Onze werknemers komen ook grotendeels uit Drenthe, dus we zorgen ook voor een stuk werkgelegenheid. Ik kom zelf ook uit Drenthe. Vanuit de liefde voor hout ben ik gaan bouwen met hout. Het begon met schuttingen, landhekken en tuinhuisjes, maar de passie voor gebinten zat er al vroeg in.”

“Wij zijn als gebintenbouwer begonnen met het bouwen van ecologische huizen voor mensen met een grotere portemonnee”, vertelt commercieel directeur Wim-Heerke Spronk. “Daar hebben we veel van geleerd en die kennis wilden wij vertalen naar woningen die voor iedereen bereikbaar zijn. Daar hebben we onze misse van gemaakt:  ‘Gezond wonen en werken voor iedereen bereikbaar maken’.

Maar hoe kunnen we dat realiseren? Daar hebben we goed over nagedacht. We hebben onze kennis vertaald naar bouwelementen waar ieder bouwonderneming mee kan bouwen. Die kennis willen wij delen en daarin faciliteren. Dat heeft geresulteerd in het bedrijf Robuusteiken. Door dat we dit bedrijf hebben en deze producten op de markt brengen kunnen we een omslag maken met iedere bouwondernemer in Nederland om ons doel en missie te realiseren.”

“Wij zijn trots dat we dit vanuit Drenthe kunnen doen als duurzaam bedrijf. Bij duurzaamheid hoort ook goed werkgeverschap, oog voor de zwakkere in de samenleving en maatschappelijke verantwoord ondernemer. Dat vinden wij belangrijk en vind je ook terug in ons bedrijf. Vanuit Drenthe willen wij als duurzaam en innovatief bedrijf gezond wonen en werken voor iedereen bereikbaar maken. Wij  proberen vele mensen mee te nemen in onze droom.”