Samen naar een krachtiger Drenthe

12/06/2019

Om het programma Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) nog sterker te maken, gaat de provincie het partnerschap aan met onder andere de Rabobank, Kennispoort (KP), Growing Emmen en Flinc. Gezamenlijk leveren zij een substantiële bijdrage aan de toekomstige werkgelegenheid, welvaart en leefbaarheid in de regio. Samen werken wij aan een nog mooier en krachtiger Drenthe.

Gedeputeerde Henk Brink: “We willen vanuit het programma IBDO zorgen dat de provincie op verschillende niveaus goed is aangehaakt en proberen waar mogelijk in de uitvoering synergie te creëren met andere programma’s, projecten en partners. In onze aanpak staat de ondernemer en zijn onderneming centraal. Een voorbeeld is samenwerking met de Rabobank. Een partij die zich al meerdere jaren inzet voor de (Drentse) ondernemer en dit blijft doen.”

Directeur Rabobank, Ludo Mennes: “De Rabobank is er trots op partner te zijn van IBDO. Op deze manier worden krachten en activiteiten gebundeld. Zo kunnen we ondernemers laten groeien en leveren we een bijdrage aan het verdienvermogen van Drenthe. Daarom hebben wij op 28 mei 2019 tijdens het Business Festival het convenant ondertekend omdat we staan voor een winstgevende toekomst van de Drentse ondernemer.”

Wat verandert er door de samenwerking?
Eind 2018 is gebruikt om te werken aan integratie en structurele samenwerking. De eerste stap was het scherp in kaart brengen van wat er al is aan activiteiten, netwerken, locaties en kennis. Vervolgens is er een jaarplan en activiteitenkalender gemaakt. In 2019 is de nieuwe situatie volledig operationeel. Dit houdt in dat er per direct gebruik gemaakt kan worden van het gezamenlijke instrumentarium en de kennismakelaars verbonden zijn met alle partners.