Samenwerken, subsidie en innovatie

30/05/2016

blog_drents_ondernemer

Samenwerken, subsidie en innovatie, drie wellicht best lastige thema’s. Vanuit de dagelijkse praktijk merken we dit in ieder geval. Het is niet gemakkelijk om een ‘echte’ samenwerking te realiseren. Zeker niet als bedrijven elkaar nog niet goed kennen en er verschil bestaat tussen de omvang van de deelnemende bedrijven en/of de onderzoeksinstelling waar een koppeling mee wordt gemaakt. Issues zijn o.a. de snelheid van besluitvorming, de bescherming van het intellectueel eigendom en/of de verdeling van de benodigde investering in tijd en geld. Dan de subsidie, iedere regeling kent zijn eigen voorwaarden en voor een succesvolle aanvraag moet het project voldoen aan het beoogde tijdspad en daarbij goed op papier verwoord worden. Een lastige klus. Tot slot innoveren, je weet van te voren niet altijd hoe het gaat lopen en echt vernieuwen is voor veel ondernemers best lastig. Het dagelijkse werk krijgt voorrang en belemmeringen weerhouden ondernemer van actie. Toch zijn subsidies zeker interessant. Denk aan het bedrag wat wordt ‘mee’ geïnvesteerd en de vergoeding van uren van medewerkers, betrokken adviseurs en/of kosten voor de inzet van kennisinstellingen.

Om daadwerkelijk stappen te nemen is het erg belangrijk voldoende tijd te investeren en de juiste uitleg en informatie te verzamelen. De overheid wil u daar graag in helpen door informatie op haar sites en een aantal (digitale) loketten. Fysiek worden er ook regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Eén ervan is de MIT Roadshow voor R&D Samenwerkingsprojecten. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over de regeling, zijn ervaren ondernemers aan het woord en kunt u uw vragen stellen aan deskundigen van de MKB Loketten of bijvoorbeeld het Octrooiburo (bescherming van uw idee/product).

Laat u informeren en ga de innovatie-uitdaging aan: www.kvk.nl/rsmit2016

Gerhard Kadijk, Adviseur Kamer van Koophandel, gerhard.kadijk@kvk.nl , 06-23029522