SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

30/05/2018

Is uw organisatie een bedrijf, publieke instelling, ngo of kennisinstelling? En wilt u samenwerken in een publiek-privaat partnerschap om bij te kunnen dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden? Dan kan uw project ondersteuning krijgen vanuit SDGP.

Met de SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) beoogt het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO.nl als uitvoerder, bij te dragen aan het behalen van verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in ontwikkelingslanden.

De eerste opening (call) richt zich op het verbeteren van voedselzekerheid en het stimuleren van private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden via publiek-private partnerschappen (PPP’s).

Meerwaarde van partnerschappen

Problemen op het gebied van voedselzekerheid en private sector ontwikkeling zijn complex van aard. En er is vaak sprake van verschillende belangen. Deze problematiek kan daardoor veelal niet door één partij worden opgelost en/of niet door één partij worden gefinancierd. Daarom stimuleert de SDG Partnerschapfaciliteit het aangaan van Publiek Private Partnerschappen (PPP’s).

Voorwaarden om mee te doen

Gezamenlijke initiatieven van publiek-private partnerschappen (PPP’s) kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. Uw initiatief draagt bij aan een of meer van de volgende doelen:

 • verminderen van ondervoeding;
 • bevorderen van groei in de landbouw- en visserijsector;
 • tot stand komen van ecologisch verantwoorde en duurzame voedselketens;
 • creëren van betere werkomstandigheden en efficiënte werkwijzen;
 • toename van private investeringen.
In de eerste call kunnen PPP’s projectvoorstellen indienen met een van de volgende thema’s:
 1. Efficiënte waardeketens
 2. Voedingswaarde
 3. Circulaire economie agrosector
 4. Beter werk en inkomen voor jongeren en vrouwen

Partners

Uw PPP bestaat uit maximaal 6 partners waarvan tenminste 1 Nederlandse organisatie, 1 lokale organisatie, 1 ngo of kennisinstelling, 1 onderneming en 1 overheidsorganisatie. De voorkeur gaat uit naar een lokale overheidsorganisatie.

Landen

SDGP staat open voor activiteiten in de landen die zijn opgenomen in de SDGP-landenlijst. Deze lijst vindt u op deze pagina na publicatie in de Staatscourant.

Programma

Het SDGP-programma bestaat uit 3 fasen die elkaar kunnen opvolgen:

 1. Projectontwikkeling – U stuurt uw projectidee (Concept note) in. U krijgt vervolgens van een RVO-adviseur doorlopend advies op uw projectidee.
 2. Subsidieaanvraag  – U dient uw projectvoorstel in, samen met de subsidieaanvraag. Wij beoordelen uw aanvraag.
 3. Implementatie- en vervolg – Uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. U kunt het project uitvoeren met steun van RVO.nl.

Programmabrede ondersteuning

Als onderdeel van het SDGP-programma kunnen wij opdrachten uitzetten bij derden voor ondersteuning van lopende en nieuwe projecten.

Aanvragen

 • Uw Concept note kunt u binnenkort indienen tot en met 1 oktober 2018 via de Engelstalige pagina over SDGP.
 • Uw subsidieaanvraag voor de eerste openstelling kunt u indienen vanaf 16 november 2018 tot en met 17 december 2018, 15.00 uur (Nederlandse tijd).

Budget

Het beschikbare budget voor de eerste openstelling is € 35 miljoen. Per project kunt u een subsidie aanvragen van minimaal € 500.000 en maximaal € 3 miljoen.

Wet-en regelgeving

Het programma is opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO.nl. Begin juni vindt u op deze pagina de volgende documenten:

 • Beleidskader (hoe en waarom SDGP)
 • Beleidsregels (procedure SDGP)