Smart Farming neemt hoge vlucht dankzij De Databoerin

16/08/2018

‘De Databoerin’ staat op het visitekaartje van Smart Farming adviseur Nicole Bartelds uit 2e Exloërmond. Een naam die blijft hangen. En ook precies zegt wat Nicole doet en is. Ze is namelijk boerin -samen met haar man Jakob runt ze een groot veenkoloniaal akkerbouwbedrijf- en daarnaast adviseert ze collega-boeren op basis van data, die ze met drones verzamelt en analyseert.

Bij Smart Farming gaat het erom dat de ontwikkeling en de behoeftes van het gewas zo exact mogelijk in kaart worden gebracht, om alleen daar waar nodig -en zo veel als nodig- kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Ook wordt gekeken wat er op basis van de data kan worden geleerd voor het volgende groeiseizoen. Welk perceel waarvoor geschikt is, hoe het met de bodem is gesteld, enzovoorts.

Drones
Smart Farming neemt een hoge vlucht in de agrarische sector. Letterlijk zelfs. Drones vliegen in patronen over het veld en brengen met zeer geavanceerde camera’s alle relevante data van het gewas en de bodem gedetailleerd in kaart.
‘En die ontwikkeling staat niet stil, er komen elk jaar weer nieuwe en betere camera’s, die nog meer kunnen meten. Zo wordt op dit moment in Schotland een hyperspectraal-camera ontwikkeld, waarmee je op elke golflengte in de plant kunt kijken’, aldus Bartelds, die een achtergrond in bodemkunde heeft.
Ze analyseert de gegevens met speciale software en bespreekt ze met de boer, die beslist wat er met de info moet gebeuren. ‘En het werkt, hoor. We hebben zelf vorig jaar een proef gedaan op een aardappelperceel. Op één strook werkten we zoals altijd; ofwel bijbemesten op basis van van het advies voorafgaand aan het seizoen, op de andere strook bepaalden we de bijbemesting op basis van data verzameld met een drone. Die strook leverde 10% meer opbrengst op.’

Golfbanen
Ook andere boeren in het Noorden spinnen inmiddels garen bij de analyses van De Databoerin. ‘En niet alleen de landbouw is geïnteresseerd, ook natuurorganisaties, gemeenten, golfbanen en andere terreinbeheerders hebben er iets aan.’ Bartelds bestuurt de drones niet zelf, daartoe werkt ze samen met gecertificeerde drone-piloten. Ook is ze regelmatig te vinden bij de Ondernemersfabriek Drenthe in Emmen, waar ze haar netwerk uitbreidt en verdere groei wil realiseren. In samenwerking met andere data-analisten. ‘Er is nog veel meer winst te behalen als boeren hun data willen delen om innovaties te versnellen. Bedrijven als Avebe en Agrifirm zijn daar inmiddels mee bezig.‘

Info: www.databoerin.nl.

14 15 nicole bartelds2

Databoerin Nicole Bartelds in het veld met een drone. Foto’s: Frank Staats.

14 15 nicole bartelds3

14 15 nicole bartelds4

Foto’s en Tekst: Noordbizz.nl