SNN stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve COVID-19-oplossingen in Noord-Nederland

08/04/2020

Moeilijke maatschappelijke en economische tijden vragen om bijzondere maatregelen. In deze periode van gezondheidscrisis door het coronavirus is er een dringende behoefte aan innovaties om de strijd met dit virus aan te gaan. Ondernemers en kennisinstellingen steken op dit moment hun nek uit en zijn op allerlei vindingrijke manieren bezig met het opstarten van nieuw onderzoek en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Subsidie kan in deze fase ondersteuning bieden. Vanuit die gedachte stellen de drie noordelijke provincies en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) vanaf a.s. vrijdag 10 april gezamenlijk 1 miljoen euro beschikbaar voor een speciaal aan te vragen ‘COVID-19-subsidie’ voor innovatieve Corona-oplossingen in Noord-Nederland. Dit bedrag komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) dat door het SNN wordt uitgevoerd.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
De ‘COVID-19-subsidie’ is bedoeld voor het sneller verder brengen van onderzoek en innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus en die de impact hiervan op het welzijn en de gezondheid van onze samenleving inperken.

Marjan Dol, directeur SNN: “In deze tijd vinden de drie noordelijke provincies en het SNN het belangrijk om stil te staan bij de vraag hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan het (blijvend) stimuleren en faciliteren van de economische en innovatieve ontwikkeling van Noord-Nederland. Door deze COVID-19-subsidie willen wij op dit moment ondersteuning bieden om onderzoek en innovatieve oplossingen, die ons helpen om deze crisis door te komen en die misschien al in hoofden zitten, opborrelen of nog gaan opkomen, te kunnen realiseren. Wij zien het ook als onze maatschappelijke taak om hierin iets te kunnen betekenen voor de gezondheid en het welzijn in onze samenleving, van de mensen om ons heen, de mensen in het bedrijfsleven en in de zorg. We doen dit samen, ook als Noorden!”

Voor wie is deze subsidie bedoeld?
De ‘COVID-19-subsidie’ is bedoeld voor bedrijven en kennisinstellingen uit Noord-Nederland die hiervoor nieuw onderzoek of innovatieve oplossingen willen realiseren.

Meer informatie?
Kijk voor alle informatie vanaf 10 april op de website van het SNN: www.snn.nl/covid19. Wil je een aanvraag indienen? Neem dan contact op via: 050 5224 900 of covid19@snn.nl.