Voucher

Deze subsidieregeling is een onderdeel van het programma Ik ben Drents Ondernemer en heeft als doel om de Drentse economie te stimuleren. Door gebruik te maken van een zogenaamde kennisleverancier kunnen ondernemers gestimuleerd worden tot groei van hun bedrijf, tot innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

De regeling (ook wel voucherregeling genoemd) betreft een financiële ondersteuning van maximaal € 2.000,- of € 5.000,- voor het inhuren van een kennisleverancier. Deze moet aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikken om de ondernemer met de nieuwe plannen te ondersteunen.

Je kunt als Drentse mkb-ondernemer tot en met 31 december 2021 gebruik maken van deze regeling.

Aanvragen