<

Jan Fühler

Een lastig werktuigbouwkundig probleem vraagt om een creatieve en constructieve oplossing. Axum Engineering is een creatief en flexibel ingenieursbureau dat zich richt op zowel fijn mechanische als zware werktuigbouwkundige projecten: van piping en productontwikkeling tot apparaten -en machinebouw.

In 2001 heb ik Axum Engineering opgericht en ik vind het een grote uitdaging om in uiteenlopende projecten met meerdere soorten producten te werken.  Het inlevingsvermogen in het basisidee, van waaruit iets werkends geschapen moet worden is groot.

Om aan te geven welke verscheidenheid en kennis in huis is: een project met UMCG om orgaandonoren na overlijden snel te koelen met speciale vloeistof en zo ook de organen langer en in goede conditie te houden. Ander eind van het spectrum: elektrische onderwatermotoren met vermogens van 10 tot 450kW op 500 bar omgevingsdruk. Meer hierover en andere projecten zijn te vinden in mijn portfolio.

Naast een paar producten die in eigen beheer of in samenwerking met derden zijn ontwikkeld, zoek ik meer uitdagende projecten bij bedrijven die zelf niet alle kennis in huis hebben. Voor deze groei en voor mijn netwerk neem ik deel in de Ondernemersfabriek Drenthe.

Ben jij geïnspireerd door dit verhaal en ben je benieuwd hoe IBDO Start jouw verder kan helpen? Kom dan eens koffie drinken met één van onze startersadviseurs om onze mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op