Subsidie voor grensoverschrijdende projecten

01/04/2019

Werk jij aan een project waarbij zowel Nederlandse als Duitse partners betrokken zijn? Dan komt jouw project mogelijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit Net(z)werk+.

Net(z)werk+ stelt kleine projecten en initiatieven in staat om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een aanvraag bij Net(z)werk+ verloopt snel en eenvouding.

Grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland staat bij Net(z)werk+ centraal. Er is ruimte om veel projecten zoals samenwerkingen tussen sportverenigingen, uitwisselingen in het onderwijs en gezamenlijke tentoonstellingen, te ondersteunen. Ook het opzetten van netwerken voor bedrijven en samenwerking op het gebied van wetenschappelijke onderzoeken komen hiervoor in aanmerking.

Uiteraard kent de subsidieregeling een aantal voorwaarden. Zo moet een project minimaal bestaan uit een Nederlandse en een Duitse projectpartner die samenwerken en het project ook gezamenlijk financieren. Het project mag maximaal € 50.000, – euro kosten.

Voor meer informatie, alle voorwaarden én het aanvragen van subsidie, zie www.netzwerk-plus.eu