Subsidie voor professioneel personeelsbeleid Drents midden- en kleinbedrijf

23/01/2019

Drentse bedrijven in het midden- en kleinbedrijf kunnen vanaf 4 februari de subsidie Human Resource mkb Drenthe aanvragen. Met deze subsidie kunnen bedrijven hun personeelsmanagement professionaliseren en de inzetbaarheid van medewerkers vergroten.

Voor een sterke economie is een goed opgeleide beroepsbevolking onmisbaar. Door ontwikkelingen als digitalisering en robotisering is het belangrijk dat Drentse werkgevers investeren in goed opgeleide vakmensen. De subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe helpt bedrijven een modern HR-beleid te voeren en om vraag en aanbod op de Drentse arbeidsmarkt meer op elkaar af te stemmen. Een toekomstbestendige arbeidsmarkt heeft een positief effect op het vestigingsklimaat en de regionale economie.

De subsidie is beschikbaar voor het inwinnen van extern advies bij het opstellen van een strategisch HR-beleidsplan, voor HR-opleidingen, -trainingen en cursussen en voor het verwerven van erkenningscertificaten. Ook projecten voor het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in het arbeidsproces komen in aanmerking. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het opstellen van ontwikkelingsplannen of het uitvoeren van een employabilityscan om met een deskundige de inzetbaarheid van medewerkers in kaart te brengen. De subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten. De kosten van het project moeten minimaal € 1.000 zijn en de subsidie is maximaal € 10.000.

Drentse mkb-bedrijven kunnen vanaf 4 februari tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Voor meer informatie en het aanvragen kun je terecht bij een van de ondernemersadviseurs van Ik Ben Drents Ondernemer of bij: www.snn.nl/alle-subsidies/HRD18