Subsidieregeling kwaliteitsimpuls fietsbeleving en innovatie

Heb je ideeën voor het vergroten en versterken van de fietsbeleving en fietsinnovaties in Drenthe? Wij dagen je uit om hiermee aan de slag te gaan en met concrete plannen te komen voor een optimaal aantrekkelijke, dynamische en gastvrije fietsprovincie! Deel je ideeën en plannen met ons, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor:
• maatregelen of producten in de provincie Drenthe, die bijdrage leveren aan de kwaliteit van het fietsnetwerk en de fietsbeleving.
• fietsinnovaties of fiets-gerelateerde innovaties
• creatieve en vernieuwende experimenten door of met ondernemers
• product-markt combinaties.

We dagen je uit vooral projecten gericht op service, gastvrijheid, voorzieningen, innovatie in te dienen!

Voorbeelden

Voorbeelden van projecten die gerealiseerd zijn met subsidie vanuit de kwaliteitsimpuls
MTB routes Drentse AA Zuid, Gieten-Gasselte, Kop van Drenthe, Jeugdpark Ter Horsterzand,
Paarden + MTB wasplaats Holtingherveld.
Plan MTB Visie: Drenthe de 5 sterren MTB provincie.
Fietsroute Weldadig Rondje in Frederiksoord en omgeving
Ontwerp verbetering Fietsknooppuntennetwerk Recreatieschap Drenthe
NTFU fietsroutes voor wielrenners

Meer informatie

Voor meer informatie over de regeling en de subsidieaanvraag, kun je contact opnemen met Ina Roelfs via post@drenthe.nl onder vermelding van kwaliteitsimpuls fietsbeleving of innovatie of via telefoonnummer 0592-36 5555.

Aanvragen

Aanvragen kunnen het gehele jaar ingediend worden via een aanvraagformulier dat te vinden is op www.provincie.nl/subsidieloket

Kijk voor meer informatie over fietsen in Drenthe op www.opfietseindrenthe.nl/subsidies