Subsidieregeling MKB!dee verruimd

18/03/2019

Ben jij een mkb’er in de technische sector of houd jij je bezig met digitalisering of de klimaat- en energietransitie? Dan kun je vanaf 15 april subsidie aanvragen voor projecten om kennis en vaardigheden van jouw personeel te versterken. Dit kan zowel individueel als ook in samenwerkingsverband.

De regeling MKB!dee was al van kracht voor ondernemers in technische sectoren, en heeft als doel om mkb’ers te stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Vanaf 15 april wordt de regeling ook opengesteld voor bedrijven op het gebied van digitalisering en klimaat- en energietransitie.

De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten. Projecten moeten als doel hebben om belemmeringen om te investeren in ‘menselijk kapitaal’ weg te nemen. Hiervoor heeft de Staatssecretaris van Economie en Klimaat zevenenhalf miljoen euro beschikbaar gesteld. De regeling is open van 15 april tot 27 augustus 2019.

Voor meer info en specifieke voorwaarden, zie: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-idee of kom naar de informatiebijeenkomst https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/informatiebijeenkomst-mkb-idee-2019