Subsidieregeling ‘Stimulering CO₂ -reductie mkb en oplossingen netcongestie’

03/05/2021

Vanaf maandag 3 mei 2021 stelt provincie Drenthe de subsidieregeling ‘Stimulering CO₂ -reductie mkb en oplossingen netcongestie’ open. Een regeling voor ondernemers die gaan voor duurzame energieopwekking en gebouwgebonden energiebesparing en voor initiatiefnemers van energieprojecten die te maken hebben met zogeheten netcongestie. In totaal is € 170.000 beschikbaar in de regeling.

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor onafhankelijk onderzoek en advies om de mogelijkheden voor opwek van duurzame energie en energiebesparing in kaart te brengen. Bij duurzame opwek gaat het dan vooral om de aanleg van zonnepanelen op daken. Ondernemers kunnen de subsidie bijvoorbeeld inzetten voor onderzoek naar de geschiktheid van de dakconstructie voor de plaatsing van zonnepanelen en advies over hoe zij het dak zo nodig kunnen verstevigen. Voor duurzame opwek en energiebesparing kunnen ondernemers vanuit de regeling maximaal 50% subsidie krijgen voor advieskosten met een maximum van € 1.500.

Initiatiefnemers van duurzame energieprojecten die hun project niet kunnen realiseren vanwege te weinig ‘ruimte’ op het elektriciteitsnetwerk, kunnen subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar alternatieven voor een netaansluiting. Hiervoor kunnen initiatiefnemers een subsidie van maximaal 90% van de subsidiabele advieskosten aanvragen met een maximum van € 4.500.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden via het Subsidieloket van provincie Drenthe: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/