Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe

Heeft u een innovatief en onderscheidend plan dat Drenthe nog aantrekkelijker maakt voor toeristen en dagjesmensen? In het jaar 2018 stelt provincie Drenthe de subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe open en kunnen recreatieondernemers subsidie aanvragen voor vernieuwende projecten in de toeristische sector. Provincie Drenthe stelt in totaal €500.000 beschikbaar in 2018.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een:
– nieuwe dagattractie, nieuw project bij een bestaande dagattractie of een nieuw project op een bestaand recreatiebedrijf, zoals een indoor speelpark dat niet alleen toegankelijk is voor bezoekers van het recreatiebedrijf, maar ook voor dagjesmensen;
– nieuw samenwerkingsproject waarin bijvoorbeeld campings verblijf combineren met arrangementen en daarbij samenwerken met aanbieders van sportieve en culturele activiteiten in de omgeving;
– project in de publieke ruimte, zoals een fiets- of wandelvoorziening die niet alleen toegankelijk is voor bezoekers van een recreatiebedrijf, maar ook voor dagjesmensen en inwoners.
– een cursus of training gericht op de totstandkoming van een strategisch ondernemingsplan voor een nieuw project;
– het maken van een businessplan voor een nieuw project;
– het laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een nieuw project.

Criteria

Criteria waaraan voldaan moet worden:
– het project is nieuw en onderscheidend ten opzichte van het bestaande aanbod in de dag- en verblijfsrecreatie in Drenthe;
– het project versterkt de attractiewaarde en zichtbaarheid van Drenthe, voor huidige en potentiële bezoekers;
– het project heeft een positief effect op werkgelegenheid en bestedingen in Drenthe.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of advies over de subsidiemogelijkheden of – regeling, neemt u dan contact op met recreatieconsulent Bianca Grote Beverborg via bianca@ikbendrentsondernemer.nl
of 06- 46882029 onder vermelding van ‘Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe’.

Aanvragen

De subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe kan gedurende het gehele jaar worden aangevraagd. Het aanvraagformulier is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/nieuws-subsidies/@126856/subsidieregeling-3/

Download hier de PDF