Succesvolle Nacht van de innovatie

17/03/2017

Hoe kan het Drentse bedrijfsleven meer innoveren?

Donderdag 16 maart vond de Nacht van de innovatie plaats. Ondernemers, studenten en creatievelingen hebben samen met de provincie Drenthe nagedacht over de vraag hoe het Drentse bedrijfsleven meer kan innoveren. De Nacht van de innovatie werd gehouden in de showrooms van de Green Furniture Circle aan de Industrieweg in Hoogeveen.

Na de opening door gedeputeerde Henk Brink ging een inspirerend programma van start met interessante sprekers en zogenoemde ‘open space’ werksessies. De open space methode is een goede manier om het nieuwe denken van het bedrijfsleven weer te geven. Kennis delen met elkaar en open staan voor nieuwe ideeën. Niet langer draait het alleen om verbinden, ook actie is vereist. De besproken onderwerpen werden omgezet naar ideeën om gezamenlijk tot vernieuwde concepten te komen voor het Drentse bedrijfsleven en instellingen, waar nodig gefaciliteerd door de provincie.

De opkomst van de betekeniseconomie

Het publiek werd geïnspireerd door betrokken sprekers die op hun eigen wijze innovatieve ideeën toepassen in hun werk. Kees Klomp is volgens eigen woorden een “trotse import Drent” die zich richt op de betekeniseconomie. Hij sprak over de groeiende vraag van consumenten naar niet langer enkel het eindproduct, maar ook naar de wijze waarop het is geproduceerd. Ook bezit is niet langer van belang. De nadruk komt steeds meer te liggen op het gebruik van het product.

Ik, wij, zij methode

NewNexus oprichter en directeur Richard Tapper vertelde over zijn visie op het runnen van een bedrijf. Hij legde de nadruk op een gebalanceerde bedrijfsvoering en een fijne werkomgeving. Binnen zijn bedrijf hanteert hij de ik, wij, zij methode. Deze methode zorgt voor een goede werksfeer, waar de uitgave van de helft van de bruto winst wordt bepaald door de werknemers zelf. Zij kunnen die toebedelen naar zaken die hun raken, persoonlijk, als groep of als samenleving.

Akte van Hoogeveen ondertekend

De onderwerpen in de open space sessies liepen uiteen van stageplekken voor innovatieve studenten tot Big Data toepassingen bij ICT-bedrijven. Over veel ideeën werden concrete afspraken gemaakt. Drie Drentse MKB-bedrijven gaan samen met MBO-onderwijs aan de slag met het ontwikkelen van een dashboard met data voor drones. Om bedrijven meer en beter in contact te laten komen met studenten voor bijvoorbeeld het uitvoeren van opdrachten van bedrijven, willen studenten en bedrijven een app ontwikkelen waar vraag en aanbod bij elkaar komen.

Een aantal bedrijven, waaronder Area reiniging en de provincie Drenthe, gaan grondstofstromenonderzoek doen naar bijvoorbeeld de hoeveelheid bedrijfs- en huishoudelijk afval. Hierbij wordt in kaart gebracht welke stoffen interessant zijn voor hergebruik in nieuwe producten, zoals het maken van een nieuw bureaublad van afvalhout. Alle gemaakte afspraken zijn aan het einde van de avond vastgelegd in de Akte van Hoogeveen.