Succesvolle subsidieregeling voor Drentse ondernemers krijgt vervolg

29/10/2021

Het college van Gedeputeerde Staten stelt Provinciale Staten voor om € 650.000 voor de subsidieregeling MKB Advies Voucher beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen ondernemers subsidie aanvragen om advies in te winnen voor bijvoorbeeld de verduurzaming van hun bedrijfsvoering, om te innoveren of prototypes te ontwikkelen. De MKB Advies Voucher is een vervolg op de succesvolle Voucherregeling Ik Ben Drents Ondernemer.

Met de nieuwe regeling zet de provincie Drenthe de ondersteuning van de Drentse ondernemers  onverminderd voort. Gedeputeerde Henk Brink: “De Voucherregeling Ik Ben Drents Ondernemer was zeer succesvol en werd hoog gewaardeerd door de MKB-bedrijven in Drenthe. Daarom ben ik blij dat we met de MKB Advies Voucher deze belangrijke groep blijven ondersteunen. Net als in de oude regeling kunnen ondernemers een voucher aanvragen voor adviestrajecten gericht op de ontwikkeling van hun bedrijf.”


Voucherregeling zeer succesvol

Sinds 2017 biedt de provincie Drenthe het Drentse mkb de mogelijkheid om te groeien met de Voucherregeling Ik Ben Drents Ondernemer. Ondernemers kunnen de vouchers gebruiken voor diverse adviestrajecten. Omdat deze regeling eind 2021 afloopt, is een evaluatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat sinds de start van de regeling 648 vouchers zijn uitgegeven met een totale subsidie-omvang van € 1,7 miljoen. Drentse ondernemers creëerden in totaal 956 nieuwe fte’s binnen vijf jaar na afloop van het adviestraject. Daarnaast hebben de vouchers geleid tot € 16,4 miljoen aan vervolginvesteringen.


Economische Koers 

In de Economische Koers 2020-2023 heeft de provincie Drenthe de focus voor de Drentse economie bepaald. Tot 2023 wordt ingezet op een sterke, slimme en groene economie met economische en maatschappelijke impact. De focus ligt, naast het creëren en behouden van werkgelegenheid, op innovaties die helpen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Met als uiteindelijk doel het realiseren van een toekomstbestendige economie én samenleving. De MKB Advies Voucher biedt bedrijven de mogelijkheid om met deze vraagstukken aan de gang te gaan. Bij een positief besluit door Provinciale Staten op 15 december, kunnen ondernemers vanaf 1 januari 2022 de MKB Advies Voucher aanvragen.