Tegemoetkoming Vaste Lasten

30/06/2020

De overheid heeft op 20 mei een tweede pakket regelingen bekend gemaakt om ondernemers te steunen in tijde van de Corona-crisis. Een aantal regelingen zijn verlengd, maar er zijn ook een aantal nieuwe regelingen ontwikkeld. Een van de nieuwe regelingen is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling is vanaf vandaag (30 juni 2020 12.00 uur) aan te vragen.

Deze subsidie is een eenmalige tegemoetkoming in vaste lasten tot een maximum van €50.000 voor de periode juni t/m september 2020. De TVL is een opvolging van de TOGS en is daarmee voor mkb-ondernemingen met een SBI-code die opgenomen is in deze lijst. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.


Aanvragen

De TVL is vanaf dinsdag 30 juni 2020 12.00u aan te vragen. De regeling sluit op 30 oktober 2020 om 17.00u. De TVL is aan te vragen op de site van het RVO.

Voor wie is de TVL?
 • Ondernemingen moeten een minimale omzetderving hebben van 30% over de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Als ondernemer maakt u een schatting hiervan. Probeer dit zo nauwkeurig mogelijk te doen; als u teveel subsidie ontvangt, moet u dit terug betalen. U kunt langer wachten met het aanvragen om zo een meer waarheidsgetrouwe aanvraag te kunnen doen. Het nadeel daarvan is dat het voorschot ook langer op zich laat wachten.
 • De vaste lasten van de onderneming zijn minimaal €4000 in de periode juni, juli, augustus en september 2020. Dit wordt berekend door de omzet in de periode juni-september 2019 te nemen en dit te vermenigvuldigen met het percentage vaste lasten dat vastgesteld is voor uw branche (zie deze pagina voor de percentages per SBI-code). Komt de uitkomst van de berekening uit op minder dan €4000, dan heeft u geen recht op de TVL.
 • Het bedrijf valt onder de definitie mkb (check dit met de mkb-toets) en is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister van de KVK, en wel onder één van de vastgestelde SBI-codes (ondernemers die in aanmerking kwamen voor de TOGS, kunnen ook gebruik maken van de TVL. De SBI-codes zijn terug te vinden op deze pagina.).
 • Het bedrijf had op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd en was niet failliet op of na die datum.
 • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Het bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres, of het bedrijf staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang/toegang (bewijsstukken zijn in dit geval noodzakelijk). Er zijn uitzonderingen voor horecaondernemingen met SBI 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en een aantal ambulante ondernemingen.

Kijk hier voor de overige voorwaarden.

Berekening van de TVL

Als u aan de voorwaarden van de TVL voldoet, ontvangt u minimaal €1000 en maximaal €50.000. De subsidie wordt als volgt berekend:
TVL-subsidie = normale omzet x omzetverlies (%) x aandeel vaste lasten (%) x 50%

 • Normale omzet: dit is de omzet van 1 juni tot en met 30 september 2019. Omzet omvat alle inkomsten zonder ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.
  • start bedrijf tussen 1/4/’19 en 15/11/’19? De omzet van de eerste vier maanden na de start van uw bedrijf wordt gebruikt (startdatum = datum inschrijving KVK).
  • start bedrijf tussen 16/11/’19 en 29/02/’20? Gebruik dan de totale maandelijkse omzet vanaf start tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden en vervolgens vermenigvuldigd met 4.
  • start bedrijf tussen 01/03/’20 en 15/03/’20? De normale omzet en het omzetverlies kunnen niet bepaald worden, waardoor u de minimale tegemoetkoming van €1000 ontvangt (met een verklaring dat u meer dan €4000 aan vaste kosten verwacht in juni, juli, augustus en september).
 • Omzetverlies: het omzetverlies wordt berekend door de normale omzet te vergelijken met de omzet die u in dezelfde periode in 2020 verwacht:
  • normale omzet minus de verwachte omzet juni-september 2020, gedeeld door de normale omzet.
 • Aandeel vaste lasten: Er wordt gerekend met een vast aandeel vaste lasten in de omzet. Deze percentages zijn vastgesteld per branche en hangen samen met de SBI-code. De lijst met SBI-codes en percentages is hier te vinden.

Is de uitkomst van deze berekening lager dan €1000? Dan ontvangt de onderneming het minimumbedrag van €1000. Binnen 8 weken volgt een besluit op de aanvraag. Na verlening van de subsidie wordt een eenmalig voorschot op de subsidie verleend. Dit voorschot bedraagt 80%.

Meer informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Zaken om rekening mee te houden
 • Het gebruik van de TVL heeft invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling meegenomen als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt.
 • Het is geen probleem als u eerder als TOGS heeft aangevraagd en ontvangen. Dit heeft geen invloed op de TVL.
 • Vindt u dat uw SBI-code niet aansluit bij uw bedrijfsactiviteiten? En heeft u voor de TOGS al een melding ‘niet aan-sluitende SBI-code’ gedaan? Wacht dan nog even met de TVL-aanvraag tot het besluit over de SBI-code binnen is. Het is niet nodig om voor de TVL een nieuwe melding te doen.
 • Vindt u dat uw SBI-code niet aansluit bij uw bedrijfsactiviteiten of staat u geregistreerd met een SBI-code die niet (meer) overeenkomt met uw bedrijfsactiviteiten? Doe dan een melding via dit formulier.

Dit overzicht (laatste update: 30 juni 2020) is gemaakt voor (MKB)ondernemers in Drenthe. Veel regelingen m.b.t. het corona-virus zijn in hoofdlijnen bekend maar zijn ook aan verandering onderhevig. Ondanks dat dit zorgvuldig is opgesteld en er gebruik gemaakt is van officiële bronnen kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.