Thermometer: Feniks Engineering

27/09/2018

In de rubriek Thermometer gaan we op zoek naar bedrijven die ooit een voucher hebben gekregen van Ik Ben Drents Ondernemer. Wat heeft het bedrijf er mee gedaan en wat heeft het opgeleverd? Deze maand: Feniks Engineering uit Assen.

Feniks Engineering is een werktuigbouw- en bouwkundig ingenieursbureau gespecialiseerd in speciale projecten. Mede-eigenaar Barend Kortleven: “Wij worden ingezet om oplossingen te bedenken voor niet-standaard situaties. Het gebeurt zelden dat wij er niet uitkomen.”

Feniks Engineering heeft bijvoorbeeld speciale machines ontworpen en celdeuren voor een gevangenis in Zaandam. Ook kreeg het bedrijf de vraag om een speciale lasmal te ontwerpen voor een werknemer met een handicap. “Het was de bedoeling om een lasmal te ontwikkelen voor één persoon die een hand mist. Wij hebben vervolgens een lasmal ontwikkeld die zowel voor die persoon als ook door de overige werknemers kan worden gebruikt. Zo heeft iedereen daar profijt van.”

Feniks Engineering ontving van Ik Ben Drents Ondernemer een businessvoucher om hun product de ViniGiGIpro in de markt te zetten. “Normaal komen klanten naar ons toe, maar met de ViniGiGIpro hebben wij een product dat we in de markt willen zetten.”

Een zorginstelling vroeg een aantal ontwikkelaars om iets te bedenken om cliënten met een ernstige meervoudige beperking (EMB) betere mondzorg te kunnen bieden. Feniks Engineering is daarop ingegaan, bleef als enige over, en ontwikkelde vervolgens de ViniGiGIpro.

Wij hebben geobserveerd hoe gepoetst werd en samen met tandartsen, mondhygiënisten en mensen uit de zorg zelf hebben we de ViniGiGIpro ontwikkeld. De ViniGiGIpro is een soort ‘verlengde vinger’ die tussen de tanden van de cliënt wordt geplaatst waardoor de mond open blijft. Zo heeft de behandelaar met die hand veel meer controle over het hoofd van de cliënt en is de andere hand vrij om de tanden te poetsen. De ViniGiGIpro  is op elke vinger toepasbaar en is gemaakt van zacht materiaal zodat de tanden niet beschadigd kunnen raken als de cliënt bijt.”

“De belangstelling voor het product is groot”, vertelt Kortleven, “maar er was geen commerciële partij om het verder op te pakken. Van Ik Ben Drents Ondernemer ontving Feniks Engineering een businessvoucher om iemand te vinden die hen kon helpen met het opzetten van het businessplan. “De voucher was zeer welkom en hebben we gebruikt om Jelle Bartels van Next Step Factory in te huren”, blikt Kortleven terug, “Jelle heeft interviews afgenomen en voorstellen gedaan voor een businessplan. Gezamenlijk hebben we dat vervolmaakt. Het bleek een heel nuttig traject. Jelle heeft ons op het juiste spoor gezet door alles wat we tegenkwamen op een rijtje te zetten en vervolgens een stappenplan te maken.

Inmiddels zijn we in gesprek met het MKB-fonds Drenthe, een bank en een aantal particuliere investeerders. De toekomst van de ViniGiGIpro  ziet er dan ook rooskleuring uit concludeert Kortleven: “Tijdens de pilot hebben wij gezien dat de ViniGiGIpro echt werkt en van toegevoegde waarde is voor de mondzorg bij EMB-cliënten. Wij hebben het voor de zorg gemaakt, maar inmiddels zijn, tot onze blijde verrassing, ook tandartsen van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde en mondhygiënisten geïnteresseerd.

Het traject dat Feniks Engineering doorliep met de ontwikkeling van de Vinigigi Pro leidde ook tot een nieuw inzicht: “Omdat wij als bedrijf veel verschillende producten ontwikkelen is het moeilijker om herkenbaar te zijn voor de buitenwacht. Wij hebben daarom besloten om ons nu meer te concentreren op de gezondheidszorg. Daarin is nog zoveel te doen.”

www.feniks-engineering.com

www.vinigigi.com