VIA regeling helpt innovatie te realiseren

17/02/2021

Voor ondernemers in Drenthe met een innovatief product, dienst of ontwikkeling stelt de provincie Drenthe de VIA regeling open. De regeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 is bestemd voor de innovatie van de midden- en kleinbedrijven in Noord-Nederland. Ondernemers hebben de kans om een idee eerst te ontwikkelen en te testen voordat het op de markt wordt gebracht. Op basis van ervaringscijfers van eerdere VIA-regelingen is de verwachting dat door de VIA 2021 in noordelijk verband 335 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Deze bijdrage is mogelijk gemaakt door extra geld uit Europa, van het rijk en de provincies voor herstel van de economie. De VIA-regelingen worden uitgevoerd door het SNN. Voor de uitvoeringskosten heeft Drenthe €250.000 euro toegezegd.

Gedeputeerde Henk Brink: “We geven graag een boost aan de (vernieuwende) plannen van ondernemers. Hierdoor kunnen we met elkaar sterker uit de crisis komen. Dat is positief en hiermee maken we Noord-Nederland nóg sterker. Ik hoop dat onze innoverende ondernemers deze kans aangrijpen om de ideeën te realiseren. Samen gaan we voor een sterke, slimme en groene economie met impact.”

In de Economische Koers 2020-2023 hebben we de focus voor de Drentse economie bepaald. Er wordt in innovatieve en duurzame (kennis)economie en samenleving geïnvesteerd. Ondernemers en innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, digitalisering, agribusiness, groene chemie en op het gebied van gezondheid worden gestimuleerd. Deze regeling past goed bij de economische ambitie van de provincie Drenthe: inspelen op de huidige vraagstukken van de ondernemer en werken aan een robuuste economie met een toekomstbestendige werkgelegenheid.

Innovatiekansen benutten en inspelen op de toekomst

Dit extra subsidiebudget komt uit het zogenaamde REACT-EU fonds. Dit geld is bedoeld voor het herstel van de economie – tijdens en na de coronacrisis – op een duurzame (groene), digitale en veerkrachtige manier. Ook wordt binnen dit fonds het subsidiepercentage voor kleine ondernemingen verhoogd, van 35% naar 45%. In totaal komt er dit jaar € 16 miljoen beschikbaar.

Aanvragen en contact

De VIA-subsidie is sinds gisteren, dinsdag 16 februari, aan te vragen en bestaat uit drie onderdelen:
VIA Ontwikkelingsprojecten, VIA Software projecten en VIA Organisatie Innovatie. Het SNN beoordeelt de subsidieaanvragen. Ga voor meer informatie naar de website: www.snn.nl. Vragen? Neem contact op met het SNN via telefoonnummer 050 5224 908 of email ondernemersregelingen@snn.nl.

Heb jij verdere vragen omtrent de VIA regeling? Neem contact op met onze adviseur Johannes Postema via johannes@ikbendrentsondernemer.nl