Aanmelden nieuwsbrief

Vital Regions

In Noord-Nederland en Noord West-Duitsland is al enige tijd ontgroening en vergrijzing gaande met als gevolg krimp in deze regio’s. Hierdoor komt het voorzieningenniveau onder druk te staan; onder andere op het gebied van de gezondheidszorg. Er wordt in toenemende mate beroep gedaan op de zelfredzaamheid van bewoners en informele zorg. Voor Drenthe en Emsland is het een uitdaging om met name oudere bewoners, zo goed mogelijk te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.

Technologische innovaties spelen hierbij een cruciale rol. Het project Vital Regions richt zich op het versterken van de e-Health sector in de grensregio middels het realiseren van vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen. Deze vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen bieden het regionale MKB de unieke mogelijkheid product innovaties in real-life pilots te testen om op deze manier zijn laatste ontwikkelingsstappen te kunnen zetten en gedegen business cases voor de daadwerkelijke marktintroductie te kunnen ontwikkelen.

In zeven werkpakketten: AGILE, het Mollenspel, 8D Game, het Autonoom technologisch woonverblijf, het SMART bed, de Show to do en het Digitale Platform Vital Regions worden prototypes gerealiseerd. De Duitse en Nederlandse hogescholen ondersteunen het MKB om de innovatieve producten en diensten te valideren en valoriseren. Middels een innovatief projectproces worden marktrijpe producten via gedegen businessplannen vermarkt. Bij het project zijn 12 ondernemers en 4 hogescholen betrokken, evenals 9 organisaties ten behoeve van het testen van de prototypes. De samenwerking dient te leiden tot duurzame Duits-Nederlandse netwerkvorming, tot een grensoverschrijdende wetenschappelijke basis voor valorisatie van innovatieve technologische producten en diensten en door intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en het MKB.

Bekijk hier meer over het project.

Bijeenkomst Vital Regions

Ouderen die zelfstandig wonen zo goed mogelijk ondersteunen: het kan een behoorlijke uitdaging zijn. Technologische innovaties kunnen dan een cruciale rol spelen. Daarom is vier jaar geleden het Interreg-programma opgericht. Tijdens een online symposium op donderdag 22 april blikten we terug op deze samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Natuurlijk en keken we ook vooruit: want wat is er tot 2027 mogelijk? Aan de hand van deze bijeenkomst is er een Vital Regions boek samengesteld waarin alles terug te lezen is. Dit boek is hier te downloaden.

Vital Regions boek downloaden