Aanmelden nieuwsbrief

Vouchers

De provincie Drenthe ondersteunt ondernemers in Drenthe met de subsidieregeling MKB-Advies Voucher. Deze subsidieregeling heeft als doel om de Drentse economie te stimuleren. Door gebruik te maken van een zogenoemde kennisleverancier worden ondernemers en stichtingen ondersteund en gestimuleerd tot groei van hun bedrijf, tot innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt. Ook kan de voucher worden gebruikt voor advisering bij een bedrijfsovername.

De subsidieregeling MKB-Advies Voucher (ook wel voucherregeling genoemd) betreft een financiële ondersteuning van minimaal € 1.000,- en maximaal €3.000,– voor het inhuren van een kennisleverancier. De kennisleverancier moet aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikken om de ondernemer met de nieuwe plannen te ondersteunen. Daarnaast wordt van de ondernemer een eigen bijdrage gevraagd van 50%.

Voor alle Drentse ondernemers

De subsidie MKB Advies Voucher is bedoeld om het brede mkb in Drenthe te ondersteunen. In Drenthe gevestigde ondernemers, die staan ingeschreven bij de KvK kunnen een aanvraag indienen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in branches en type organisatie. Enkele voorbeelden: bedrijven in de health en lifestyle tot en met de creatieve industrie en agrarische bedrijven tot en met de maakindustrie kunnen een aanvraag indienen.

U kunt gebruikmaken van de subsidie wanneer u een vraagstuk hebt op het gebied van innovatie, groei of bedrijfsontwikkeling en het een raakvlak heeft met één van de thema’s Slim, Groen of Impact. Dit kan bijvoorbeeld gaan over: 

  • Het verduurzamen van de bedrijfsvoering en/of bedrijfsprocessen, zoals het circulair omgaan van bestaande of herbruikbare grondstoffen;
  • ontwikkeling op het gebied van innovatie en digitalisering en data-gedreven bedrijfsvoering, zoals digitalisering en digitale veiligheid;
  • bedrijfsontwikkeling met sociaal maatschappelijke meerwaarde, zoals arbeidsparticipatie, inclusie of sociale innovatie.

Meer voorbeelden zijn te vinden in het overzicht Veelgestelde vragen.

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan mkb-ondernemers gevestigd in Drenthe. U kunt, mits het subsidieplafond toereikend is, tot en met 31 december 2024 gebruikmaken van deze regeling. U kan eenmalig gebruik maken van de Subsidieregeling MKB Advies Voucher. Het ontwikkelingstraject waarvoor u de voucher aanvraagt mag maximaal 6 maanden duren. Duurt uw traject langer? Neem dan contact op met de afdeling Subsidie en Inkoop van de provincie Drenthe.

Aanvragen Meer informatie

Ondersteuning

Ondersteuning nodig bij het aanvragen van een voucher?
Schakel de hulp in van één van onze adviseurs.

Contact opnemen met adviseur