Wat een heisa!

11/10/2016

Op dit moment is er onder de zzp’ers (eigenlijk moet ik ze gewoon ondernemers noemen) veel te doen over de DBA. DBA staat voor Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Dit is een wet die de oude VAR (Verklaring Arbeids Relatie) in mei jl. heeft vervangen. Kort gezegd komt het erop neer dat opdrachtgevers en ondernemers nu moeten werken via (goedgekeurde) modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Op deze manier denkt men dat loondienst wordt uitgesloten en de verantwoordelijkheden en consequenties beter tussen opdrachtnemer en – gever worden verdeeld.

De kranten staan op dit moment bol van het nieuws omtrent de onwerkbare situaties die de DBA met zich meebrengen. Opdrachtgevers zijn huiverig voor eventuele gevolgen en de Belastingdienst kan niet tijdig overeenkomsten beoordelen. De opdrachtnemers voelen deze situatie op dit moment het sterkst en gaan op zoek naar alternatieven. Erg ‘hot’ is nu de vraag of het oprichten van een BV en werken vanuit deze BV misschien een oplossing kan zijn om buiten loondienst te blijven.

De bedoeling is dan om in loondienst te zijn bij de eigen BV en de BV te verhuren aan een opdrachtgever zodat er geen loondienstverhouding ontstaat tussen opdrachtnemer en – gever. Echter, als men alle aanwijzingen moet opvolgen, het werk persoonlijk moet verrichten en het werken op regelmatige en vaste tijden moet doen, is er alsnog sprake van een gezagsverhouding en gaat de Belastingdienst niet akkoord met deze constructie. Het omzeilen van loondienst lukt zo niet! Meer over de BV klik hier.

Deze constructie is in de basis dus geen oplossing. Natuurlijk is het wel mogelijk om via een BV te werken maar dan gelden dezelfde eisen en voorwaarden als werken als zzp’er. Wat ook niet vergeten moet worden is dat een BV pas vaak fiscaal interessant wordt bij winsten vanaf 100.000,- euro (vuistregel). Daarnaast kost het vaak ook meer geld om een BV in de lucht te houden. Dus voor een kleine zzp’er is een BV misschien sowieso niet interessant.

Er zijn ook commerciële partijen die met de Belastingdienst strikte afspraken hebben gemaakt over hoe BV’s,  contracten, statuten en werkwijzen eruit moeten zien om loondienst te voorkomen. Werken via deze concepten is geaccepteerd door de Fiscus, mits men zich er strikt aan houdt. Dergelijke constructies komen we tegen onder de noemer Declarabele Uren BV’s (DUBV). Het spreekt voor zich dat organisaties die dit aanbieden daar een maandelijks te betalen bedrag voor willen ontvangen. Het is gewoon commerciële dienstverlening. Het zijn ook geen aparte of speciale BV’s vanuit de wet.

De invoering heeft veel maatschappelijke onrust veroorzaakt en er is veel onduidelijkheid. Maar onlangs heeft staatssecretaris Wiebes nog eens bevestigd, dat goedwillende opdrachtgevers zich geen zorgen hoeven te maken over boetes en naheffingen door de Belastingdienst bij het contracteren van zelfstandige ondernemers. Er worden geen boetes en naheffingen opgelegd, ook niet met terugwerkende kracht. Hoe dan ook, het blijft goed uitkijken als opdrachtgever en –nemer.

De Belastingdienst heeft op haar website veel informatie staan en u vindt daar ook de modelovereenkomsten. Via deze link komt u op de pagina van de Belastingdienst met extra informatie klik hier.

Wilt u meer over rechtsvormen weten of even sparren? Neem dan contact met mij op.

Sergej Schuurman Kamer van Koophandel

06-20619274

sergej.schuurman@kvk.nl