We are NICE

22/06/2018

We are NICE. Dat klonk donderdag 21 juni 2018 tijdens de NICE-EXPO in de Gasfabriek in Meppel regelmatig door in de speeches en gesprekken. Ook lezen we het in de URL van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie: www.wearenice.eu. Het is dan ook heel nice wat er allemaal gebeurt in en vanuit dit nieuwe noordelijke innovatielab in Meppel.

Bezoekers aan de NICE-EXPO konden al dat leuks donderdag zien en horen in presentaties van studenten, die binnen NICE werken aan concrete toepassingen voor de circulaire economie.
Ondernemers kunnen met dit soort nieuwe toepassingen aan de slag, of onderzoeksvragen neerleggen bij de studenten. Ook ontstaan er vanuit het lab startups.

Meppel circulaire stad
NICE ontstond ruim een jaar geleden in Meppel, dat de ambitie heeft om een circulaire stad te worden. Bijvoorbeeld met hergebruik van afval, maar ook circulair bouwen. Bij circulair gaat het er om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Het gaat daarmee qua duurzaamheid een stap verder dan recycling en nog veel meer stappen verder dan het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Voortvarend
In korte tijd is NICE uitgegroeid van een klein team naar een organisatie van ongeveer 30 studenten en andere experts. Er is veel vraag naar de ins en outs van de circulaire economie, in Drenthe en daarbuiten. Er is een grote behoefte aan kennis en praktijkvoorbeelden. Het gedachtegoed van de circulaire economie vindt hier dan ook een vruchtbare bodem, aldus kwartiermaker Alex van Oost van NICE. Hij stond donderdag even stil bij deze voortvarende ontwikkeling, en nodigde vervolgens transitie-deskundige Ruth Mourik uit voor een kritische beschouwing. Opbouwende kritiek is welkom, want er moet nog veel gebeuren, voordat Drenthe een circulaire economie heeft. Toch is dat de ambitie, mede met het oog op de Klimaatdoelen.

Het grote verhaal
Mourik adviseerde de aanwezige ondernemers, politici en studenten om het grote verhaal achter de circulaire economie voor Drenthe te formuleren en uit te dragen. En om allerlei kleine niches die nu ontstaan binnen de circulaire economie te verbinden door te netwerken. Nog veel boeiender was haar advies om in te spelen op problemen en uitdagingen die in Drenthe leven. Zoals krimp, bijvoorbeeld, of het voorkomen van de braindrain. Of het personeelstekort in de bouw. De circulaire economie kan voor al deze problemen een oplossing bieden en zodoende langzamerhand een groot verhaal worden, waarmee Drenthe voorop kan lopen. Ze wees daarbij op hoe Brainport Eindhoven is ontstaan en hoe dit grote verhaal in twintig jaar tijd haar woonplaats heeft veranderd van een ‘dode’ in een bruisende stad.

Concrete afspraken
Het betoog van Ruth Mourik gaf stof tot discussie, in allerlei onderonsjes tijdens een rondgang langs de expositie en de lunch daarna. En niet alleen discussie, ook werden er meteen concrete afspraken gemaakt. Tussen ondernemers en het lab, maar ook tussen ondernemers onderling. Dat zal in de toekomst vast nog meer leuks opleveren, naast de leuke initiatieven die we op de expo zagen, zoals bijvoorbeeld het kweken van oesterzwammen op koffiedik. Maar ook een interessant project in Assen: de circulaire herbestemming van het Havenkwartier, met zoveel mogelijk hergebruik van bouwmateriaal. Voor dergelijke initiatieven is er ook al een ‘kadaster voor materialen’: het Madaster. Kijk op www.madaster.com en zie wat circulaire economie concreet kan betekenen.

 

meppel nice7

meppel nice6

meppel nice5

meppel nice4

meppel nice3

meppel nice2

meppel nice1

meppel nice10

meppel nice9

Tekst en foto’s: Erik Riensema, Newz Marketing & Media © 2018.