Wel of geen zonnepanelen op jouw bedrijfspand? De adviseur ‘Zon op Dak’ helpt

17/11/2021

‘Ik wil wel zonnepanelen, maar is het wel iets voor mij?’, is de vraag die Harald van Zegeren bij Ik Ben Drents Ondernemer het vaakst gesteld krijgt. Als adviseur ‘Zon op Dak’ helpt hij mkb-ondernemers die zonnepanelen op hun bedrijfspand overwegen. Wil jij ook verduurzamen en heb je ruimte op je dak? Lees dan in deze blog hoe Ik Ben Drents Ondernemer het keuzeproces en de realisatie makkelijker maakt.

“Ik Ben Drents Ondernemer is de front office voor vraagstukken van mkb-ondernemers in Drenthe; van productie en digitalisering tot innovatie, groei en uitbreiding”, schetst Harald. Ook duurzaamheid en ‘Zon op Dak’ zijn belangrijke onderwerpen. Harald: “Voor zonnepanelen op daken is veel maatschappelijk draagvlak, maar er komt óók veel bij kijken. Daarom zijn we afgelopen zomer gestart met de functie adviseur Zon op Dak. Zo hopen we het benutten van de veelal ‘lege’ daken te versnellen en het keuzeproces voor ondernemers toegankelijker te maken.”

Complexe materie

Niet elk dak is geschikt voor zonnepanelen, verschillende aspecten zoals de dakconstructie van het pand, netinpassing en de verzekering spelen hierbij een rol. Harald: “Het is complexe materie, want elke situatie is anders. Daar komt bij dat de ontwikkelingen op dit gebied snel gaan, waardoor veel beweging op de markt is en normen nog steeds worden bijgesteld. Als onafhankelijke partij wijs ik ondernemers op de juiste informatie en help ik ze inzicht te krijgen in hun mogelijkheden. Uiteindelijk bepaalt de ondernemer of het interessant genoeg is om de volgende stap te zetten.”

Inzicht krijgen

Het doel van de begeleiding is om de specifieke situatie van de ondernemer in kaart te brengen en vanuit die context te ontdekken of Zon op Dak rendabel en mogelijk is. “We starten met een eerste scan; wat is de locatie van het pand, hoeveel en welke panelen zijn geschikt en passen op het dak, waar kunnen ze liggen en welke installatie hoort daarbij? En natuurlijk: hoeveel wek je dan op? Deze gegevens leggen we dan naast een standaard ‘verbruiksprofiel’ waarin gemiddelde cijfers van het waarschijnlijke energieverbruik staan.  Je ziet dan wat je werkelijk zelf kunt gebruiken en wat eventueel nog het net opgaat. Met het concept legplan dat ik maak, kan de stap naar offertes van marktpartijen gemaakt worden.”

“Je ziet wat je werkelijk zelf kunt gebruiken en wat eventueel nog het net opgaat”

Daarnaast maakt Harald een op hoofdlijnen gepersonaliseerde ‘businesscase’. Harald: “Dat is een berekening waarin de kosten en baten tegen elkaar zijn afgezet. Daarin zie je ook wanneer je je investering terug hebt verdiend en het geeft inzicht in het rendement van je investering. Als deze cijfers er goed uitzien en de ondernemer is positief, dan kijken we samen naar vervolgstappen.”

Constructieberekening en realisatie

“Een logische volgende stap is het laten doen van een constructieonderzoek, dat de provincie gedeeltelijk kan subsidiëren”, vertelt Harald. Daarnaast kan hij de ondernemer verbinden aan marktpartijen uit het netwerk van Ik Ben Drents Ondernemer. “We nemen niet de rol van marktpartijen over, maar aan de hand van de businesscase kan de ondernemer wel zien hoe een offerte er op hoofdlijnen uit moet zien. Hij of zij kan dan met een gerust hart zeggen: dat ziet er goed uit. Zo komen we stapje voor stapje dichter bij de realisatie.”

“Nu laadt hij zijn elektrische auto’s grotendeels op met zijn eigen zonnepanelen”

Het komt ook regelmatig voor dat de uitkomst anders is dan de ondernemer van tevoren had gehoopt. “Ik was laatst bij een ondernemer en die zei: ik wil mijn hele verbruik graag verduurzamen. Dat kon helaas niet uit op zijn dak, omdat die dan verstevigd moest worden. Maar een substantieel gedeelte kon wel. Nu laadt hij zijn elektrische auto’s grotendeels op met zijn eigen zonnepanelen. Hiermee draagt hij toch bij aan verduurzaming én het groene imago van zijn bedrijf. Het is dus altijd maatwerk.”

Positieve bijdrage

Harald krijgt positieve reacties van ondernemers. “Ze geven aan blij te zijn met de hulp. Bij de meesten ontbreekt het aan de tijd om er goed in te duiken. Samen kunnen we dat nu sneller en beter doen. Zo werken we als Ik Ben Drents Ondernemer mee aan toekomstbestendige en duurzame bedrijven in Drenthe. Ik vind het fijn om hieraan bij te dragen.”

Interessant voor alle dakeigenaren

“Zon op Dak is voor iedereen het onderzoeken waard”, stelt Harald. “Voor de een is het vanuit financieel perspectief interessant, voor de ander omdat hij of zij wil verduurzamen en wil werken aan een groen imago. Tegelijkertijd wordt ook vanuit regelgeving steeds meer gevraagd van ondernemers. De energielabel C verplichting voor kantoren die per 1 januari 2023 ingaat, is hier een voorbeeld van. Als je nog niet aan deze eis voldoet, dan kom je met panelen op je dak al een stap dichterbij.”

Dit artikel is afkomstig van www.drentheintransitie.nl: een platform bedoeld om groene initiatieven uit de provincie zichtbaar te maken, visies van duurzame koplopers en starters (klein én groot) te showcasen, elkaar te inspireren en geïnspireerd te worden, om met elkaar mee te denken, met het doel om Drenthe duurzaam te maken.

Zon op het dak?

Wil jij met Harald in contact komen om jouw plannen te bespreken? Neem dan contact op via harald@ikbendrentsondernemer.nl of bel met 06-53403857