Wettelijke verplichtingen: waar moet ik aan voldoen?

De Rijksoverheid voert een actief energiebeleid en dat betekent ook dat ondernemers aan wettelijke verplichtingen moeten (gaan) voldoen omtrent energiebesparing. Er zijn verschillende verplichtingen. Maar welke gelden er voor jou als ondernemer? Dat verschilt per verplichting.

Informatieplicht Energiebesparing

Gebruikt jouw bedrijf per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan geldt voor jou per 1 juli 2019 de informatieplicht energiebesparing: het rapporteren over welke energiebesparende maatregelen je tot nu toe hebt uitgevoerd. Je hebt hier mogelijk al een brief over gehad van de RUD, de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.

Je kunt rapporteren in het eLoket van RVO. Nog niet gerapporteerd? Controleer of je een informatieplicht hebt en rapporteer alsnog.

Meer informatie over de informatieplicht

Energiebesparingsplicht

Bij een gebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar ben je ook verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Meer informatie over de energiebesparingsplicht

Welke regels gelden er voor jou?

Per sector en per gebouw verschillen de regels waar je aan moet voldoen op het gebied van energie. Wil je weten welke regels voor jou gelden?

Gebruik het Kompas Energiewetgeving

Heb je vragen?

Heb je vragen over waar je aan moet voldoen of hoe je eraan moet voldoen?

Neem dan contact op met onze Adviseur Energie Bienke Venema