Zorgen over mantelzorg

12/12/2019

voor werknemer én werkgever

De bewustwordingscampagne ’Aandacht van werkgevers voor mantelzorg in Drenthe’ startte in 2019.

Mantelzorgbeleid verdient meer aandacht van werkgevers. Het aantal werkende mantelzorgers steeg de afgelopen jaren en de verwachting is dat dit aantal verder oploopt. Daarnaast hebben steeds meer mantelzorgers moeite om werk en mantelzorg te combineren. Het risico van langdurige uitval van deze mantelzorgers is zeer groot. Preventieve maatregelen zijn kostenbesparend, maar leveren vooral loyaliteit, werkplezier én een hogere productiviteit van de medewerker op.

De uitgangspunten van mantelzorgbeleid zijn vertaald in vier concrete stappen: bespreken, beschrijven, bekwamen en borgen. Aan de hand van een checklist wordt bepaald welke maatregelen al zijn genomen. De niet genomen maatregelen vormen de basis voor het uit te voeren beleid.

Mantelzorgbeleid kan eenvoudig geïntegreerd worden in bestaand beleid. Regelingen moeten worden beschreven en gecommuniceerd, maar het belangrijkste is om mantelzorg in de organisatie bespreekbaar te maken. Omdat maar de helft van de werkende mantelzorgers dit bespreekt met hun leidinggevenden valt hier veel winst te behalen. Als de regelingen niet toereikend of passend zijn kunnen managers en medewerkers samen zoeken naar maatwerkoplossingen.