ZZP

Op 31 januari hebben wij met ongeveer 80 Drentse ZZP’ers uitvoerig  gesproken over hun behoeften als zelfstandig ondernemer. Tijdens deze bijeenkomst zijn een aantal punten benoemd waarin ondersteuning gewenst is. Graag willen wij hierover verder in gesprek gaan. Daarom nodigen wij alle Drentse ZZP’ers Drenthe uit om aan te sluiten bij deze tweede sessie. 

Deze tweede sessie zal op 16 mei 2018 van 18.30 tot 20.00 uur plaatsvinden tijdens de Promotiedagen Drenthe in de TT Hall in Assen. De perfecte plek om elkaar te ontmoeten! De ZZP-bijeenkomst wordt gehouden in de Arena. Tijdens de bijeenkomst zullen wij stilstaan bij de behoeften zoals deze door ZZP’ers zijn geuit en vervolgens zullen wij diverse partijen aan het woord laten die voor deze behoeften een (deel van de) oplossing kunnen bieden. Na deze pitches willen wij samen met jullie het gesprek aangaan: volstaan de oplossingen of worden er nog steeds lacunes ervaren?

Ook deze 2de ZZP-bijeenkomst belooft een energieke en inspirerende bijeenkomst te worden. Als jij erbij wilt zijn meld je dan aan via onderstaand formulier:

[contact-form-7 id=”3233″ title=”ZZP Bijeenkomst Vervolgsessie”]