12
feb

Blijf de digitalisatie een stap voor met European Digital Innovation Hub Noord-Nederland (EDIH NN)

Weet je nog, dat Smart Industry Hub Noord (SIH Noord) waar Ik Ben Drents Ondernemer bij betrokken is geweest? Er staan opwindende ontwikkelingen omtrent digitale innovatie voor de deur, en wij brengen onze ondernemers graag up-to-date.

De digitale wereld ontwikkelt snel en daarom gaan wij ook verder met ontwikkelen. Dat doen we met behulp van ons nieuwe project EDIH NN: de European Digital Innovation Hub Noord Nederland. We bouwen voort op SIH Noord en richten ons op brede digitalisatie met daarnaast een focus op het vergroten van de autonomie (zelflerend en zelfsturend) van producten en procesessen.

Deze EDIH’s worden ingezet om digitalisering van de regionale economie te versnellen en verbreden. Daartoe moet elke EDIH dienstverlening organiseren en aanbieden, waarvan een deel is voorgeschreven. Bovendien dient elke EDIH een eigen specialisatie op te bouwen, die onderling worden uitgewisseld zodat er een sterk Europees ecosysteem voor digitalisering ontstaat.

Nederland kiest voor industriële EDIH’s

Nederland krijgt vijf EDIH’s, waarvan één in het Noorden, die allen voortbouwen op de al bestaande regionale Smart Industry Hubs. Daarmee kiest ons land voor een industriële invulling van de EDIH’s. Daarnaast komt er één EDIH met een focus op de publieke sector. De Nederlandse EDIH’s werken intensief samen via een backoffice, een achterliggend Smart Industry programma en een gedeelde aanpak voor diverse EDIH- diensten. Ook de specialisaties zijn onderling afgestemd op landelijk niveau.

EDIH Noord Nederland: achterstand inlopen én positie innemen voor de toekomst

Waar de publieke sector in het Noorden qua digitalisering tot de koplopers behoort, loopt de industrie gemiddeld gesproken juist behoorlijk achterop. Dat is niet zonder risico’s, aangezien de industrie essentieel onderdeel is en blijft van het noordelijke verdienmodel. Digitalisering biedt ongekende mogelijkheden, maar bedrijven moeten wel aansluiten. Tegen deze achtergrond zet EDIH Noord Nederland (verder EDIH-NN) tegelijkertijd in op het wegwerken van achterstanden (via generieke dienstverlening rond digitalisering) en het creëren van een sterke positie voor de toekomst.

Bron foto: NOM

Autonome systemen spelen sleutelrol in oplossen van maatschappelijke uitdagingen

In de volksmond zijn Autonome Systemen vooral zelfrijdende transportmiddelen zoals drones of zelfrijdende auto’s die zonder menselijk ingrijpen hun weg vinden en reageren op onvoorziene omstandigheden.

Conceptueler gaat het om een geavanceerd organisatieconcept uit de meet- en regeltechniek – mogelijk gemaakt door voortschrijdende technologie. Een systeem vervult een bepaalde functie, zoals het drogen van melk of het uitvoeren van een bypass operatie. We spreken van Autonome Systemen als deze functie zelfstandig – dus zonder tussenkomst van menselijk ingrijpen – kan worden ingevuld. Daartoe moet het intelligentie aan boord hebben zodat het autonoom kan observeren en zichzelf kan corrigeren. Qua complexiteit kunnen ze oplopen van relatief eenvoudig (bijvoorbeeld het regelen van een verkeersplein) tot zeer complex, denk aan ingewikkelde productielijnen of operatierobots. Complexe systemen zijn extreem sensitief, zijn zelflerend, gaan over meerdere functionaliteiten (‘System of Systems’) of zijn gebaseerd op feed forward sturing. De maatschappij wordt steeds complexer. Autonome systemen voldoen aan de behoefte om deze complexiteit beter (robuuster, op hoger niveau) te beheersen.

Zien en gezien worden

Het Europese ecosysteem voor digitalisering is gebaseerd op uitwisseling van kennis en expertise tussen Europese EDIH’s. Het is belangrijk om daarin als regio herkend en erkend te worden. Rond autonome systemen kan Noord-Nederland een mooie propositie inbrengen, opgebouwd rond:

  • Onze gezamenlijke proeftuin waar andere EDIH’s en bedrijven terecht kunnen voor deskundigheid en demo- en testfaciliteiten over autonome systemen in de genoemde transities.
  • Een aanpak om aanbod rond High Performance Computing te organiseren waardoor industriële MKB bedrijven sneller shared services rond data sciences kunnen inzetten, hetgeen de drempel voor digitalisering fors verlaagt.
  • Onze Smart Factory Accelerator met onderliggende toolbox, waaronder het succesvolle Smart Factory assessment – vooral interessant voor EDIH’s in de traditionele industrie-regio’s.

Meer lezen over de ontwikkelingen rondom EDIH? Klik dan op onderstaande knop.