29
mrt

Subsidie | Heb jij een nieuw proces, product of dienst?

MIT-subsidie beschikbaar voor innovatieve mkb’ers in Drenthe

Gepubliceerd op 26 maart 2024

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatieve ontwikkelingen. Voor twee van de subsidies uit dit programma stellen de drie noordelijke provincies samen met het Rijk in 2024 € 7 miljoen beschikbaar: de MIT Haalbaarheid en de MIT R&D Samenwerking.

Vanaf dinsdag 9 april 2024 is de eerst subsidie beschikbaar, de MIT Haalbaarheid. De MIT R&D Samenwerking volgt daarna op dinsdag 11 juni 2024.

Subsidie voor innovatieve mkb’ers in Drenthe

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen: “Ben jij een Drentse mkb’er en werk jij met je onderneming aan een nieuw proces, product of dienst? Dan kun je met deze subsidies onderzoeken of jouw project haalbaar is. Als provincie onderstrepen we hiermee het belang voor Drentse mkb’ers om zich (gezamenlijk) te blijven ontwikkelen en innoveren. Ik roep Drentse ondernemers op om gebruik te maken van deze subsidieregelingen. Het SNN en Ik Ben Drents Ondernemer willen mkb’ers hierbij graag verder helpen.”

Waar kun je de MIT Haalbaarheid voor gebruiken?

Met de subsidie MIT Haalbaarheid kun je als mkb’er ondersteuning krijgen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Met een haalbaarheidsonderzoek breng je in kaart of het project economisch en technisch haalbaar is. Je bepaalt op welke vragen je een antwoord wilt hebben. Deze vragen probeer je in het haalbaarheidsproject te beantwoorden. Hiermee krijg je een overzicht van de sterke en zwakke kanten, kansen én risico’s van je project. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek neem je uiteindelijk een beslissing of je daadwerkelijk over gaat tot de ontwikkeling van jouw innovatieve idee.

Met deze subsidie kun je tot 40% van de kosten voor bijvoorbeeld materiaal, uren en het inschakelen van een deskundige vergoed krijgen. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000 per project.

Waar kun je de MIT R&D Samenwerking voor aanvragen?

De subsidie MIT R&D Samenwerking is beschikbaar voor ondernemers die samen aan een onderzoeks- en ontwikkelingsproject werken. Met deze subsidie ontwikkel je samen een nieuw (prototype) product, dienst of proces dat dicht bij de markt staat. Er is subsidie beschikbaar tot 35% van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal.

ElecHydro uit Buinen ontving eerder subsidie voor haalbaarheidsonderzoek

Het bedrijf uit Buinen wil waterstof produceren uit zonne- en windenergie. De eerste haalbaarheidsstudies zijn succesvol. In een eerdere fase werd de technische haalbaarheid van de innovatie aangetoond, met ondersteuning van de MIT haalbaarheid subsidie. Het bedrijf plaatste vorig jaar een demo van haar product bij een zonnepark op Ameland om zonne-energie om te zetten en op te slaan als groene waterstof. Kijk hier voor meer informatie: https://www.snn.nl/raak-geinspireerd/elechydro-wil-echt-groene-waterstof-produceren.