Aanmelden nieuwsbrief

Ondernemerstafel

De Ondernemerstafel bestaat uit een vijftal bijeenkomsten met vier collega-ondernemers; ieder is één keer de gastheer of gastvrouw. Deze tafelt zijn of haar vraag, die vervolgens de hele bijeenkomst centraal staat. In het kleine gezelschap daag je elkaar uit en prikkelt elkaar tot vernieuwing. Dat werkt, want wie begrijpt jou beter dan een collega in dezelfde positie? Je krijgt tijdens vijf bijeenkomsten de kans om jouw eigen kansen en hindernissen te bespreken, maar adviseert ook de anderen.

De ervaring heeft geleerd dat de sterke focus van de deelnemers en de ongedwongen sfeer voor resultaten zorgt. Je krijgt frisse ideeën en helpt elkaar bij het doorhakken van knopen. En je bouwt aan een nieuw zakennetwerk.

Uiteraard vinden deze sessies plaats wanneer jij dat wilt, doorgaans aan het eind van de middag met een eenvoudige broodmaaltijd. Want wij weten: het werk gaat gewoon door!

Voor alle onderdelen van ‘de ondernemerstafel’, geldt dat wij dankzij financiële steun van onze voornaamste partner, provincie Drenthe werk kunnen maken van jouw vernieuwingen. Jouw investering is hierdoor gering.

Kortom, reden genoeg om contact op te nemen voor meer informatie of meteen het aanmeldformulier in te vullen.

Ondernemerstafel