Aanmelden nieuwsbrief

Financiering van jouw onderneming

Hoe financier je jouw onderneming? En waar moet je rekening mee houden? Het vinden van financiering vraagt om een goede voorbereiding. Stel een ondernemingsplan met financieel plan op. Bekijk vervolgens hoe jij het benodigde bedrag bij elkaar kunt brengen. In welke fase van ondernemerschap dan ook.

De provincie Drenthe stelt via het MKB Fonds Drenthe kapitaal beschikbaar voor kansrijke initiatieven in Drenthe en wil daarmee een extra stimulans geven aan de groei van de Drentse werkgelegenheid. Het fonds is bedoeld voor zowel starters als bestaande ondernemingen. Financiering uit het fonds heeft de vorm van een (achtergestelde) lening en participaties.

Financieringstafels

Daarnaast organiseren wij samen met de Rabobank, ABN-AMRO, RVO, SNN, Flinc, MKB-fonds Drenthe en Kredietunie Drenthe de Financieringstafels. Dankzij de financieringstafel worden ondernemers in Drenthe beter met financieringsvragen geholpen.

Geografisch door Drenthe verspreid, worden in 2020 zeven financieringstafels georganiseerd. Tijdens de tafelbijeenkomsten kunnen 14 ondernemers hun financieringsvraag voorleggen aan de financiers, en ontvangen ze advies over hoe hun  financieringsvraag het beste is in te vullen. Ook worden er vier voorlichtingsbijeenkomsten gehouden om ondernemers voor te lichten over nieuwe en bestaande financieringsvormen en de samenhang tussen de financieringsvormen. De financieringstafels dragen bij aan het behoud en groei van de werkgelegenheid en zorgen voor economische structuurversterking in de regio en daarbuiten.

Meer weten over de financieringstafels en de voorlichtingsbijeenkomsten? Neem contact op met één van onderstaande adviseurs.